Acc #109611: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Garen Huyết Kiếm

 • Chúa Tể Darius

 • Olaf

 • Twisted Fate

 • Xin Zhao

 • Master Yi

 • Sivir

 • Teemo

 • Warwick

 • Tryndamere

 • Jax

 • Janna

 • Veigar

 • Caitlyn

 • Malphite

 • Brand

 • Nasus

 • Poppy

 • Garen

 • Darius

 • Yasuo