Acc #110560: Khung Chưa có khung - Rank Đồng II

Chưởng lực

Sàn đấu

 • Miss Fortune Nữ Thần Không Gian

 • Miss Fortune Vệ Binh Pyjama

 • Soraka Ma Sứ

 • K/DA Akali

 • Heimerdinger Tiệc Bể Bơi

 • Shen Hỏa Ngục

 • SSG Rakan

 • Akali Hải Sản

 • Garen Chiến Binh Sa Mạc

 • Kayle Lục Bảo

 • Kayle Thiết Phán Quan

 • Annie Sinh Nhật

 • Volibear Dị Giáo Ác Thần

 • Annie

 • Xin Zhao

 • Fiddlesticks

 • Kayle

 • Master Yi

 • Ryze

 • Sion

 • Sivir

 • Soraka

 • Warwick

 • Nunu & Willump

 • Miss Fortune

 • Ashe

 • Tryndamere

 • Singed

 • Twitch

 • Amumu

 • Rammus

 • Shaco

 • Veigar

 • Malphite

 • Katarina

 • Heimerdinger

 • Nasus

 • Poppy

 • Mordekaiser

 • Akali

 • Garen

 • Shen

 • Shyvana

 • Volibear

 • Yasuo

 • Taliyah

 • Zed

 • Thresh

 • Rakan

 • Yone

 • Acc #116462
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 37 - Còn 1289 Tinh Hoa LamTrang Phục: 8Rank ĐTCL: Sắt IIILinh Thú: 1
  60.000 đ CARD 48.000 đ ATM
 • Acc #116325
  Rank Đơn: Sắt IIKhung: SắtTướng: 48 - Còn 251 Tinh Hoa LamTrang Phục: 10Rank ĐTCL: Đồng ILinh Thú: 12
  60.000 đ CARD 48.000 đ ATM
 • Acc #116077
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 28 - Còn 1905 Tinh Hoa LamTrang Phục: 4Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  60.000 đ CARD 48.000 đ ATM
 • Acc #116011
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 63 - Còn 852 Tinh Hoa LamTrang Phục: 10Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  60.000 đ CARD 48.000 đ ATM
 • Acc #115996
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 57 - Còn 9233 Tinh Hoa LamTrang Phục: 12Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  60.000 đ CARD 48.000 đ ATM
 • Acc #115995
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 50 - Còn 6979 Tinh Hoa LamTrang Phục: 12Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  60.000 đ CARD 48.000 đ ATM
 • Acc #115350
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 41 - Còn 3689 Tinh Hoa LamTrang Phục: 8Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  60.000 đ CARD 48.000 đ ATM
 • Acc #115286
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 26 - Còn 1814 Tinh Hoa LamTrang Phục: 1Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  60.000 đ CARD 48.000 đ ATM