Acc #118836: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • 150.000đ CARD
 • 120.000đ ATM
 • Mua ngay Đặt cọc

Acc #118836

Acc #118836

Acc #118836

Chưởng lực

 • Chưởng Mặc Định 1*

Sàn đấu

 • Sân Đấu Mặc Định 0*

 • Siêu Nhân Teemo

 • Nidalee Thỏ Tuyết

 • Vua Rammus

 • Annie

 • Teemo

 • Ashe

 • Rammus

 • Kassadin

 • Lux

 • Fizz

 • Jinx

 • Acc #153792
  Rank Đơn: Bạch Kim IVKhung: Chưa có khungTướng: 23 - Còn 2250 Tinh Hoa LamTrang Phục: 2Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #149450 - Zin Thông Thạo
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 24 - Còn 1232 Tinh Hoa LamTrang Phục: 0Rank ĐTCL: Không RankLinh Thú: 1
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #154777
  Rank Đơn: Bạc IIKhung: VàngTướng: 106 - Còn 4772 Tinh Hoa LamTrang Phục: 24Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 3
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #154762
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 37 - Còn 1842 Tinh Hoa LamTrang Phục: 25Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 4
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #154726
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 38 - Còn 1013 Tinh Hoa LamTrang Phục: 33Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 4
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #154645
  Rank Đơn: Đồng IIIKhung: Chưa có khungTướng: 113 - Còn 1452 Tinh Hoa LamTrang Phục: 48Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 3
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #154638
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 31 - Còn 3888 Tinh Hoa LamTrang Phục: 16Rank ĐTCL: Bạc IIILinh Thú: 13
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #154610
  Rank Đơn: Bạc IKhung: Chưa có khungTướng: 38 - Còn 2205 Tinh Hoa LamTrang Phục: 38Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 5
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM