Acc #119463: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • 100.000đ CARD
 • 80.000đ ATM
 • Mua ngay Đặt cọc

Acc #119463

Acc #119463

Acc #119463

Chưởng lực

 • Chưởng Mặc Định 1*

Sàn đấu

 • Sân Đấu Mặc Định 0*

 • Master Yi

 • Ashe

 • Tryndamere

 • Karma

 • Nidalee

 • Garen

 • Varus

 • Draven

 • Acc #119083
  Rank Đơn: Đồng IIKhung: SắtTướng: 36 - Còn 3311 Tinh Hoa LamTrang Phục: 7Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #117132
  Rank Đơn: Vàng IVKhung: Chưa có khungTướng: 36 - Còn 1749 Tinh Hoa LamTrang Phục: 2Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #121749
  Rank Đơn: Đồng IIIKhung: SắtTướng: 53 - Còn 2554 Tinh Hoa LamTrang Phục: 30Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 4
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #121743
  Rank Đơn: Bạc IIIKhung: Chưa có khungTướng: 45 - Còn 1713 Tinh Hoa LamTrang Phục: 19Rank ĐTCL: Sắt ILinh Thú: 4
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #121704
  Rank Đơn: Vàng IVKhung: Chưa có khungTướng: 56 - Còn 49 Tinh Hoa LamTrang Phục: 23Rank ĐTCL: Bạc IILinh Thú: 8
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #121703
  Rank Đơn: Đồng IIKhung: ĐồngTướng: 61 - Còn 20725 Tinh Hoa LamTrang Phục: 33Rank ĐTCL: Đồng ILinh Thú: 6
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #121684
  Rank Đơn: Bạc IVKhung: Chưa có khungTướng: 86 - Còn 2225 Tinh Hoa LamTrang Phục: 22Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #121683
  Rank Đơn: Đồng IIKhung: Chưa có khungTướng: 50 - Còn 1768 Tinh Hoa LamTrang Phục: 28Rank ĐTCL: Đồng IIILinh Thú: 7
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM