Acc #119480: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

Chưởng lực

 • Chưởng Mặc Định 1*

Sàn đấu

 • Sân Đấu Mặc Định 0*

 • Xin Zhao

 • Master Yi

 • Ashe

 • Katarina

 • Ngộ Không

 • Heimerdinger

 • Riven

 • Fiora

 • Acc #127931
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 32 - Còn 50 Tinh Hoa LamTrang Phục: 13Rank ĐTCL: Bạc IVLinh Thú: 9
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #127902
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: SắtTướng: 49 - Còn 3300 Tinh Hoa LamTrang Phục: 26Rank ĐTCL: Sắt ILinh Thú: 4
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #127844
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 58 - Còn 3442 Tinh Hoa LamTrang Phục: 20Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 5
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #127685
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 44 - Còn 598 Tinh Hoa LamTrang Phục: 21Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 19
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #127682
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: BạcTướng: 65 - Còn 6775 Tinh Hoa LamTrang Phục: 20Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 6
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #127672
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 49 - Còn 3732 Tinh Hoa LamTrang Phục: 22Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #127645
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 31 - Còn 1545 Tinh Hoa LamTrang Phục: 13Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #127644
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: BạcTướng: 61 - Còn 683 Tinh Hoa LamTrang Phục: 12Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM