Acc #123274: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

Chưởng lực

 • Chưởng Mặc Định 1*

Sàn đấu

 • Sân Đấu Mặc Định 0*

 • Sivir

 • Soraka

 • Tristana

 • Nunu & Willump

 • Ashe

 • Morgana

 • Sona

 • Rumble

 • Garen

 • Lux

 • Seraphine

 • Sylas