Acc #123354: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

Chưởng lực

 • Chưởng Mặc Định 1*

Sàn đấu

 • Sân Đấu Mặc Định 0*

 • Yasuo Phản Diện

 • Master Yi

 • Sion

 • Warwick

 • Veigar

 • Blitzcrank

 • Lee Sin

 • Nasus

 • Nidalee

 • Udyr

 • Garen

 • Riven

 • Yasuo