Acc #123703: Khung Chưa có khung - Rank Đồng III

Chưởng lực

 • Chưởng Mặc Định 1*

Sàn đấu

 • Sân Đấu Mặc Định 0*

 • Sân Đấu Hỏa Ngục 0*

 • DJ Sona

 • Urgot Cao Bồi

 • Hecarim Cung Nhân Mã

 • Fiddlesticks Tà Thần Tái Thế

 • Galio Biệt Kích

 • Annie Sinh Nhật

 • Annie

 • Galio

 • Twisted Fate

 • Urgot

 • Fiddlesticks

 • Master Yi

 • Sion

 • Warwick

 • Nunu & Willump

 • Sona

 • Swain

 • Caitlyn

 • Katarina

 • Pantheon

 • Talon

 • Kog'Maw

 • Shen

 • Lux

 • Hecarim

 • Yone

 • Acc #127461
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: VàngTướng: 26 - Còn Tinh Hoa LamTrang Phục: 13Rank ĐTCL: Không RankLinh Thú: Chưa có
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #126667 19
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 26 - Còn Tinh Hoa LamTrang Phục: 8Rank ĐTCL: Không RankLinh Thú: Chưa có
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #126565
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 17 - Còn 507 Tinh Hoa LamTrang Phục: 5Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #126515
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 28 - Còn 2737 Tinh Hoa LamTrang Phục: 4Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #126514
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 29 - Còn 3824 Tinh Hoa LamTrang Phục: 4Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #126500
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 34 - Còn 2498 Tinh Hoa LamTrang Phục: 7Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #124072
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 22 - Còn 450 Tinh Hoa LamTrang Phục: 4Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #123558
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 23 - Còn 520 Tinh Hoa LamTrang Phục: 5Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM