Acc #123776: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

Chưởng lực

 • Chưởng Mặc Định 1*

Sàn đấu

 • Sân Đấu Mặc Định 0*

 • Heimerdinger Nguyên Tử

 • Malphite Cẩm Thạch

 • Sivir

 • Teemo

 • Nunu & Willump

 • Miss Fortune

 • Ashe

 • Morgana

 • Evelynn

 • Caitlyn

 • Blitzcrank

 • Malphite

 • Brand

 • Heimerdinger

 • Ezreal

 • Garen

 • Lux

 • Varus