Acc #124310: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

Chưởng lực

 • Chưởng Mặc Định 1*

Sàn đấu

 • Sân Đấu Mặc Định 0*

 • Annie

 • Olaf

 • Master Yi

 • Warwick

 • Miss Fortune

 • Zilean

 • Cho'Gath

 • Karma

 • Garen

 • Viktor

 • Quinn

 • Yasuo

 • Yuumi

 • Sylas

 • Yone