Acc #124369: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

Chưởng lực

 • Chưởng Mặc Định 1*

Sàn đấu

 • Sân Đấu Mặc Định 0*

 • Malphite Cẩm Thạch

 • Xin Zhao

 • Kayle

 • Master Yi

 • Sivir

 • Warwick

 • Miss Fortune

 • Tryndamere

 • Jax

 • Rammus

 • Veigar

 • Caitlyn

 • Malphite

 • Garen

 • Yasuo

 • Zed