Acc #124463: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • 50.000đ CARD
 • 40.000đ ATM
 • Mua ngay Đặt cọc

Acc #124463

Acc #124463

Acc #124463

Acc #124463

Chưởng lực

 • Chưởng Mặc Định 1*

Sàn đấu

 • Sân Đấu Mặc Định 0*

 • Gác Mái Thành Zaun 0*

 • Arcane Vi

 • Arcane Jayce

 • Garen Huyết Kiếm

 • Master Yi

 • Nunu & Willump

 • Lee Sin

 • Mordekaiser

 • Garen

 • Darius

 • Jayce

 • Yasuo

 • Vi

 • Cáo Tiên Nguyệt Dạ 1*

 • Hộ Vệ Thái Dương 1*

 • Acc #127951
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 17 - Còn 3538 Tinh Hoa LamTrang Phục: 13Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 4
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #127600
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 35 - Còn 661 Tinh Hoa LamTrang Phục: 5Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #127599
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 25 - Còn 1743 Tinh Hoa LamTrang Phục: 6Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #127597
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 30 - Còn 1647 Tinh Hoa LamTrang Phục: 5Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #127596
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: ĐồngTướng: 40 - Còn 3770 Tinh Hoa LamTrang Phục: 6Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #127590
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 46 - Còn 45 Tinh Hoa LamTrang Phục: 6Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #127589
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 52 - Còn 2238 Tinh Hoa LamTrang Phục: 5Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #127579
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: BạcTướng: 31 - Còn 449 Tinh Hoa LamTrang Phục: 4Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 16
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM