Acc #126313: Khung Vàng - Rank Vàng IV

Chưởng lực

Sàn đấu

 • DJ Sona

 • Karma Đại Suy Vong

 • Blitzcrank Vinh Quang

 • Master Yi Kiếm Sĩ Vũ Tru

 • Jax Du Côn

 • Lux Đạo Tặc

 • Amumu

 • Annie

 • Ashe

 • Blitzcrank

 • Garen

 • Janna

 • Jax

 • Karma

 • Katarina

 • Kayle

 • LeBlanc

 • Lee Sin

 • Lucian

 • Lux

 • Malphite

 • Master Yi

 • Morgana

 • Nasus

 • Ngộ Không

 • Nidalee

 • Nunu & Willump

 • Ryze

 • Shen

 • Sivir

 • Sona

 • Soraka

 • Taric

 • Teemo

 • Tristana

 • Tryndamere

 • Twisted Fate

 • Twitch

 • Veigar

 • Warwick

 • Xin Zhao

 • Zed

 • Acc #127927
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 51 - Còn 8961 Tinh Hoa LamTrang Phục: 17Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  80.000 đ CARD 64.000 đ ATM
 • Acc #127919
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: ĐồngTướng: 59 - Còn 11755 Tinh Hoa LamTrang Phục: 17Rank ĐTCL: Bạc IVLinh Thú: 14
  80.000 đ CARD 64.000 đ ATM
 • Acc #127918
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: ĐồngTướng: 43 - Còn 948 Tinh Hoa LamTrang Phục: 20Rank ĐTCL: Sắt IILinh Thú: 8
  80.000 đ CARD 64.000 đ ATM
 • Acc #127835
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 42 - Còn 10833 Tinh Hoa LamTrang Phục: 14Rank ĐTCL: Đồng ILinh Thú: 10
  80.000 đ CARD 64.000 đ ATM
 • Acc #127664
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 53 - Còn 5693 Tinh Hoa LamTrang Phục: 18Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  80.000 đ CARD 64.000 đ ATM
 • Acc #127657
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 47 - Còn 3256 Tinh Hoa LamTrang Phục: 15Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  80.000 đ CARD 64.000 đ ATM
 • Acc #127655
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 58 - Còn 10464 Tinh Hoa LamTrang Phục: 13Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  80.000 đ CARD 64.000 đ ATM
 • Acc #127650
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 58 - Còn 8085 Tinh Hoa LamTrang Phục: 11Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  80.000 đ CARD 64.000 đ ATM