Acc #126315: Khung Đồng - Rank Đồng I

Chưởng lực

Sàn đấu

 • Udyr Tứ Linh Vệ Hồn

 • Lee Sin Tuyệt Vô Thần

 • Cho'Gath Cỗ Máy Hủy Diệt

 • Lux Nữ Thần Vũ Trụ

 • Lee Sin Nốc Ao

 • Garen Huyết Kiếm

 • Tryndamere Thổ Nhĩ Kỳ

 • Ashe Nữ Hoàng

 • Annie Sinh Nhật

 • Annie

 • Ashe

 • Blitzcrank

 • Brand

 • Cho'Gath

 • Evelynn

 • Garen

 • Irelia

 • Janna

 • Jarvan IV

 • Jayce

 • Lee Sin

 • Lux

 • Master Yi

 • Tryndamere

 • Ngộ Không

 • udyr Veigar

 • Xin Zhao

 • Yasuo

 • Zed