Acc #133460: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

Chưởng lực

 • Chưởng Mặc Định 1*

Sàn đấu

 • Sân Đấu Mặc Định 0*

 • Kindred Lang Dương Vô Thường

 • Twisted Fate Cao Bồi

 • Annie

 • Twisted Fate

 • Xin Zhao

 • Kayle

 • Master Yi

 • Ryze

 • Sivir

 • Soraka

 • Ashe

 • Jax

 • Karthus

 • Janna

 • Brand

 • Poppy

 • Mordekaiser

 • Akali

 • Garen

 • Shen

 • Darius

 • Kindred

 • Yone

 • Acc #148484
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 49 - Còn 1830 Tinh Hoa LamTrang Phục: 1Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #148482
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 59 - Còn 1277 Tinh Hoa LamTrang Phục: 3Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #148479
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 45 - Còn 4583 Tinh Hoa LamTrang Phục: 6Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #148463
  Rank Đơn: Đồng IKhung: BạcTướng: 41 - Còn 11051 Tinh Hoa LamTrang Phục: 2Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 2
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #148456
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 41 - Còn 4637 Tinh Hoa LamTrang Phục: 4Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #148455
  Rank Đơn: Bạc IVKhung: Chưa có khungTướng: 43 - Còn 4826 Tinh Hoa LamTrang Phục: 5Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #148446
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 48 - Còn 1593 Tinh Hoa LamTrang Phục: 3Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #148442
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 49 - Còn 7734 Tinh Hoa LamTrang Phục: 2Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM