Acc #133506: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

Chưởng lực

 • Chưởng Mặc Định 1*

Sàn đấu

 • Sân Đấu Mặc Định 0*

 • Ashe Toán Cướp Hắc Ám

 • Galio Địa Ngục

 • Brand Thây Ma

 • Galio

 • Kayle

 • Master Yi

 • Teemo

 • Ashe

 • Janna

 • Brand

 • Nasus

 • Poppy

 • Mordekaiser

 • Garen

 • Lux

 • Acc #145672
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 3 - Còn 3162 Tinh Hoa LamTrang Phục: 2Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #145664
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 10 - Còn 3789 Tinh Hoa LamTrang Phục: 2Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 3
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #145641
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 5 - Còn 1694 Tinh Hoa LamTrang Phục: 2Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 2
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #145623
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 9 - Còn 8879 Tinh Hoa LamTrang Phục: 3Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 7
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM