Acc #133533: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

Chưởng lực

 • Chưởng Mặc Định 1*

Sàn đấu

 • Sân Đấu Mặc Định 0*

 • Tristana Phù Thủy

 • Master Yi Thợ Săn

 • Tristana Cướp Biển

 • Annie

 • LeBlanc

 • Kayle

 • Master Yi

 • Alistar

 • Ryze

 • Sivir

 • Tristana

 • Nunu & Willump

 • Ashe

 • Jax

 • Karthus

 • Shaco

 • Nasus

 • Garen

 • Acc #145706
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 8 - Còn 310 Tinh Hoa LamTrang Phục: 2Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  30.000 đ CARD 24.000 đ ATM
 • Acc #145679
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 5 - Còn 5659 Tinh Hoa LamTrang Phục: 2Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 2
  30.000 đ CARD 24.000 đ ATM
 • Acc #145670
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 13 - Còn 817 Tinh Hoa LamTrang Phục: 2Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 4
  30.000 đ CARD 24.000 đ ATM
 • Acc #145663
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 14 - Còn 2470 Tinh Hoa LamTrang Phục: 3Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  30.000 đ CARD 24.000 đ ATM
 • Acc #133530
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 13 - Còn 983 Tinh Hoa LamTrang Phục: 3Rank ĐTCL: Không RankLinh Thú: 1
  30.000 đ CARD 24.000 đ ATM
 • Acc #133497
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 10 - Còn 2443 Tinh Hoa LamTrang Phục: 3Rank ĐTCL: Không RankLinh Thú: 1
  30.000 đ CARD 24.000 đ ATM
 • Acc #133496
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 10 - Còn 1634 Tinh Hoa LamTrang Phục: 3Rank ĐTCL: Không RankLinh Thú: 2
  30.000 đ CARD 24.000 đ ATM
 • Acc #133494
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 9 - Còn 2030 Tinh Hoa LamTrang Phục: 3Rank ĐTCL: Không RankLinh Thú: 2
  30.000 đ CARD 24.000 đ ATM