Acc #139060: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

Chưởng lực

 • Chưởng Mặc Định 1*

Sàn đấu

 • Sân Đấu Mặc Định 0*

 • Miss Fortune Nữ Thần Không Gian

 • Caitlyn Vũ Khí Tối Thượng

 • Tristana Luyện Rồng

 • Irelia Hội Sen Hồng

 • Jax Phục Hận

 • Annie

 • Xin Zhao

 • Fiddlesticks

 • Kayle

 • Master Yi

 • Ryze

 • Sivir

 • Teemo

 • Tristana

 • Warwick

 • Miss Fortune

 • Ashe

 • Tryndamere

 • Jax

 • Rammus

 • Dr. Mundo

 • Irelia

 • Janna

 • Caitlyn

 • Malphite

 • Brand

 • Lee Sin

 • Nasus

 • Nidalee

 • Poppy

 • Mordekaiser

 • Garen

 • Shen

 • Varus

 • Nautilus

 • Darius

 • Yone

 • Acc #141973
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 24 - Còn 1653 Tinh Hoa LamTrang Phục: 6Rank ĐTCL: Đồng IIILinh Thú: 6
  80.000 đ CARD 64.000 đ ATM
 • Acc #141915
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 38 - Còn 4208 Tinh Hoa LamTrang Phục: 11Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 4
  80.000 đ CARD 64.000 đ ATM
 • Acc #141895
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 20 - Còn 2138 Tinh Hoa LamTrang Phục: 6Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 2
  80.000 đ CARD 64.000 đ ATM
 • Acc #141889
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 16 - Còn 484 Tinh Hoa LamTrang Phục: 7Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  80.000 đ CARD 64.000 đ ATM
 • Acc #141878
  Rank Đơn: Sắt IKhung: Chưa có khungTướng: 25 - Còn 4208 Tinh Hoa LamTrang Phục: 14Rank ĐTCL: Đồng IIILinh Thú: 4
  80.000 đ CARD 64.000 đ ATM
 • Acc #141867
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 28 - Còn 1193 Tinh Hoa LamTrang Phục: 11Rank ĐTCL: Bạc IVLinh Thú: 29
  80.000 đ CARD 64.000 đ ATM
 • Acc #141856
  Rank Đơn: Sắt IIKhung: Chưa có khungTướng: 39 - Còn 2574 Tinh Hoa LamTrang Phục: 18Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 4
  80.000 đ CARD 64.000 đ ATM
 • Acc #141691
  Rank Đơn: Đồng IIIKhung: Chưa có khungTướng: 29 - Còn Tinh Hoa LamTrang Phục: 9Rank ĐTCL: Không RankLinh Thú: Chưa có
  80.000 đ CARD 64.000 đ ATM