Acc #139463: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

Chưởng lực

 • Chưởng Mặc Định 1*

Sàn đấu

 • Sân Đấu Mặc Định 0*

 • Garen Phong Trần

 • Poppy Búa Đỏ

 • Riot Kayle

 • Annie Sinh Nhật

 • Annie

 • Xin Zhao

 • Kayle

 • Master Yi

 • Soraka

 • Tristana

 • Tryndamere

 • Poppy

 • Garen

 • Riven

 • Acc #141989
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 4 - Còn 1934 Tinh Hoa LamTrang Phục: 2Rank ĐTCL: Sắt IILinh Thú: 1
  30.000 đ CARD 24.000 đ ATM
 • Acc #141988
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 7 - Còn 1073 Tinh Hoa LamTrang Phục: 2Rank ĐTCL: Đồng IILinh Thú: 2
  30.000 đ CARD 24.000 đ ATM
 • Acc #141933
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 11 - Còn 1494 Tinh Hoa LamTrang Phục: 2Rank ĐTCL: Đồng ILinh Thú: 7
  30.000 đ CARD 24.000 đ ATM
 • Acc #133585
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 9 - Còn 800 Tinh Hoa LamTrang Phục: 4Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 2
  30.000 đ CARD 24.000 đ ATM
 • Acc #133532
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 13 - Còn 900 Tinh Hoa LamTrang Phục: 3Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 7
  30.000 đ CARD 24.000 đ ATM
 • Acc #133530
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 13 - Còn 983 Tinh Hoa LamTrang Phục: 3Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  30.000 đ CARD 24.000 đ ATM
 • Acc #133529
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 14 - Còn 3825 Tinh Hoa LamTrang Phục: 3Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 2
  30.000 đ CARD 24.000 đ ATM
 • Acc #133527
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 14 - Còn 1759 Tinh Hoa LamTrang Phục: 3Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 2
  30.000 đ CARD 24.000 đ ATM