Acc #139512: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • 80.000đ CARD
 • 64.000đ ATM
 • Mua ngay Đặt cọc

Acc #139512

Acc #139512

Acc #139512

Chưởng lực

 • Chưởng Mặc Định 1*

Sàn đấu

 • Sân Đấu Mặc Định 0*

 • DJ Sona

 • Đâu Phải Blitzcrank

 • Trundle Đồ Long

 • Amumu Quà-trả-lại

 • Garen Huyết Kiếm

 • Annie

 • Xin Zhao

 • Kayle

 • Master Yi

 • Sivir

 • Tristana

 • Warwick

 • Nunu & Willump

 • Ashe

 • Jax

 • Amumu

 • Rammus

 • Dr. Mundo

 • Sona

 • Trundle

 • Caitlyn

 • Blitzcrank

 • Brand

 • Mordekaiser

 • Garen

 • Yasuo

 • Zed

 • Gà Máy Sương Đen 1*

 • Thủy Thần 1*

 • Acc #142259
  Rank Đơn: Sắt IKhung: Chưa có khungTướng: 44 - Còn Tinh Hoa LamTrang Phục: 9Rank ĐTCL: Không RankLinh Thú: Chưa có
  80.000 đ CARD 64.000 đ ATM
 • Acc #142256
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 29 - Còn Tinh Hoa LamTrang Phục: 3Rank ĐTCL: Không RankLinh Thú: Chưa có
  80.000 đ CARD 64.000 đ ATM
 • Acc #142168
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 27 - Còn Tinh Hoa LamTrang Phục: 7Rank ĐTCL: Không RankLinh Thú: Chưa có
  80.000 đ CARD 64.000 đ ATM
 • Acc #142067
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 43 - Còn 275 Tinh Hoa LamTrang Phục: 12Rank ĐTCL: Bạc IVLinh Thú: 14
  80.000 đ CARD 64.000 đ ATM
 • Acc #142057
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 31 - Còn 5159 Tinh Hoa LamTrang Phục: 10Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 6
  80.000 đ CARD 64.000 đ ATM
 • Acc #142046
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 28 - Còn 1674 Tinh Hoa LamTrang Phục: 4Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 2
  80.000 đ CARD 64.000 đ ATM
 • Acc #142015
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 34 - Còn 3477 Tinh Hoa LamTrang Phục: 6Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 2
  80.000 đ CARD 64.000 đ ATM
 • Acc #142012
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 26 - Còn 2140 Tinh Hoa LamTrang Phục: 6Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 2
  80.000 đ CARD 64.000 đ ATM