Acc #141882: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

Chưởng lực

 • Chưởng Mặc Định 1*

Sàn đấu

 • Sân Đấu Mặc Định 0*

 • Ekko Vũ Khí Tối Thượng

 • Master Yi Thiên Kiếm

 • Ezreal Vệ Binh Tinh Tú

 • Hecarim Thần Rừng

 • Garen Huyết Kiếm

 • Hecarim Tử Thần

 • Malphite Cẩm Thạch

 • Olaf Băng Giá

 • Olaf

 • Master Yi

 • Warwick

 • Malphite

 • Nasus

 • Ezreal

 • Mordekaiser

 • Garen

 • Shyvana

 • Hecarim

 • Darius

 • Kai'Sa

 • Zed

 • Ekko

 • Acc #145728
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 12 - Còn 4291 Tinh Hoa LamTrang Phục: 3Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 4
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #145725
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 11 - Còn 2170 Tinh Hoa LamTrang Phục: 4Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #145721
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 11 - Còn 2225 Tinh Hoa LamTrang Phục: 2Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 4
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #145718
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 10 - Còn 89 Tinh Hoa LamTrang Phục: 4Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 9
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #145711
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 11 - Còn 269 Tinh Hoa LamTrang Phục: 4Rank ĐTCL: Đồng IVLinh Thú: 1
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #145688
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 11 - Còn 620 Tinh Hoa LamTrang Phục: 7Rank ĐTCL: Đồng IILinh Thú: 10
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #145683
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 15 - Còn 976 Tinh Hoa LamTrang Phục: 4Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #145678
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 23 - Còn 865 Tinh Hoa LamTrang Phục: 2Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 7
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM