Acc #144825: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

Chưởng lực

 • Chưởng Mặc Định 1*

Sàn đấu

 • Sân Đấu Mặc Định 0*

 • Sân Đấu Hỏa Ngục 0*

 • Blitzcrank Trùm Phụ

 • Xin Zhao Hộ Vệ Vũ Trụ

 • Miss Fortune Kẹo Ngọt

 • Yasuo Cao Bồi

 • Irelia Gián Điệp

 • Mordekaiser Già Chuồn

 • Annie Quàng Khăn Đỏ

 • Annie Sinh Nhật

 • Annie

 • Xin Zhao

 • Warwick

 • Miss Fortune

 • Irelia

 • Janna

 • Blitzcrank

 • Brand

 • Mordekaiser

 • Garen

 • Hecarim

 • Yasuo

 • Yone

 • Acc #141916
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 6 - Còn 2204 Tinh Hoa LamTrang Phục: 3Rank ĐTCL: Không RankLinh Thú: 1
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #141860
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 10 - Còn 2300 Tinh Hoa LamTrang Phục: 2Rank ĐTCL: Không RankLinh Thú: 3
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #139432
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 17 - Còn 1075 Tinh Hoa LamTrang Phục: 2Rank ĐTCL: Không RankLinh Thú: 1
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #133695
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 12 - Còn 400 Tinh Hoa LamTrang Phục: 6Rank ĐTCL: Không RankLinh Thú: 1
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #133693
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 16 - Còn 550 Tinh Hoa LamTrang Phục: 6Rank ĐTCL: Không RankLinh Thú: 3
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #133689
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 10 - Còn 215 Tinh Hoa LamTrang Phục: 6Rank ĐTCL: Không RankLinh Thú: 4
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #133678
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 19 - Còn 3935 Tinh Hoa LamTrang Phục: 5Rank ĐTCL: Không RankLinh Thú: 1
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #133654
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 16 - Còn 2830 Tinh Hoa LamTrang Phục: 5Rank ĐTCL: Không RankLinh Thú: 3
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM