Acc #145229: Khung Chưa có khung - Rank Sắt I

 • 100.000đ CARD
 • 80.000đ ATM
 • Mua ngay Đặt cọc

Acc #145229

Acc #145229

Acc #145229

Chưởng lực

 • Chưởng Mặc Định 1*

 • Pháo Hoa - Tử Thạch 1*

 • Pháo Hoa - Lam Bảo 1*

 • Pháo Hoa - Hoàng Tinh 1*

 • Pháo Hoa - Cầu Vồng 1*

 • Pháo Hoa - Nham Tinh 1*

 • Pháo Hoa - Mắt Mèo 1*

 • Pháo Hoa - Hồng Tinh 1*

 • Pháo Hoa - Bạc Hà 1*

Sàn đấu

 • Sân Đấu Mặc Định 0*

 • Sân Đấu Cỏ 0*

 • Sân Đấu Trường Sơn 0*

 • Sân Đấu Hỏa Ngục 0*

 • Darius Lang Vương

 • K/DA ALL OUT Akali

 • Caitlyn Nguyệt Hồn

 • Jax Tổ Đội Quản Ngục

 • Braum Đồ Long

 • Darius Siêu Sao Úp Rổ

 • Akali Thợ Săn

 • Garen Quân Đoàn Thép

 • Udyr Sứ Giả Long Thần

 • Garen Huyết Kiếm

 • Malphite Hộ Pháp Không Gian

 • Malphite Nham Thạch

 • Pantheon Perseus

 • Shaco Quân Bài Bí Ẩn

 • Annie Hoa Hậu

 • Brand Du Côn

 • Volibear Dị Giáo Ác Thần

 • Annie Sinh Nhật

 • Annie

 • Olaf

 • Fiddlesticks

 • Master Yi

 • Warwick

 • Jax

 • Shaco

 • Caitlyn

 • Blitzcrank

 • Malphite

 • Renekton

 • Brand

 • Cassiopeia

 • Udyr

 • Poppy

 • Pantheon

 • Mordekaiser

 • Akali

 • Garen

 • Lux

 • Volibear

 • Fiora

 • Darius

 • Yasuo

 • Braum

 • Senna

 • Aatrox

 • Yone

 • Sett

 • Hồn Ma Mặt Nạ 2*

 • Thủy Thần 1*

 • Cá Voi Vũ Trụ 1*

 • Cánh Bạc Demacia 1*

 • Gà Máy Kháng Ma 1*

 • Hồn Ma Mặt Nạ 1*

 • Hồn Ma Độc 1*

 • Hiệp Sĩ Cú Bảo Thạch 1*

 • Ossia Đơn Ca 1*

 • Acc #145302
  Rank Đơn: Sắt IKhung: Chưa có khungTướng: 43 - Còn 4724 Tinh Hoa LamTrang Phục: 13Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 3
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #145714
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 33 - Còn 4079 Tinh Hoa LamTrang Phục: 12Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #145710
  Rank Đơn: Đồng IVKhung: Chưa có khungTướng: 64 - Còn 32954 Tinh Hoa LamTrang Phục: 27Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 4
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #145708
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 57 - Còn 1328 Tinh Hoa LamTrang Phục: 14Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #145701
  Rank Đơn: Sắt IIKhung: Chưa có khungTướng: 40 - Còn 2775 Tinh Hoa LamTrang Phục: 17Rank ĐTCL: Đồng ILinh Thú: 25
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #145693
  Rank Đơn: Đồng IKhung: Chưa có khungTướng: 57 - Còn 3777 Tinh Hoa LamTrang Phục: 22Rank ĐTCL: Sắt IILinh Thú: 21
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #145691
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 26 - Còn 7984 Tinh Hoa LamTrang Phục: 10Rank ĐTCL: Đồng IILinh Thú: 6
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #145686
  Rank Đơn: Sắt IIKhung: SắtTướng: 59 - Còn 3172 Tinh Hoa LamTrang Phục: 27Rank ĐTCL: Đồng IIILinh Thú: 12
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM