Acc #145266: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • 100.000đ CARD
 • 80.000đ ATM
 • Mua ngay Đặt cọc

Acc #145266

Acc #145266

Acc #145266

Chưởng lực

 • Chưởng Mặc Định 1*

 • Pháo Hoa - Tử Thạch 1*

 • Pháo Hoa - Lam Bảo 1*

 • Pháo Hoa - Hoàng Tinh 1*

 • Pháo Hoa - Cầu Vồng 1*

 • Pháo Hoa - Nham Tinh 1*

 • Pháo Hoa - Mắt Mèo 1*

 • Pháo Hoa - Hồng Tinh 1*

 • Pháo Hoa - Bạc Hà 1*

Sàn đấu

 • Sân Đấu Mặc Định 0*

 • Sân Đấu Hỏa Ngục 0*

 • Sân Đấu Bãi... Hết Đáp 0*

 • Sân Đấu Hiểm Họa Không Gian 0*

 • Chào Đón Tương Lai 0*

 • Gác Mái Thành Zaun 0*

 • Neo PAX Sivir

 • Kindred Lang Dương Vô Thường

 • Lucian Vũ Khí Tối Thượng

 • Xin Zhao Triệu Tử Long

 • Darius Cao Bồi

 • Olaf Kẻ Phản Diện

 • Brolaf

 • Rammus Nhôm

 • Veigar Quỷ Lùn

 • Annie Gô-tích

 • Annie Lửa Băng

 • Annie Sinh Nhật

 • Annie

 • Olaf

 • Xin Zhao

 • Fiddlesticks

 • Master Yi

 • Alistar

 • Sivir

 • Teemo

 • Nunu & Willump

 • Ashe

 • Jax

 • Cho'Gath

 • Amumu

 • Rammus

 • Veigar

 • Caitlyn

 • Malphite

 • Katarina

 • Brand

 • Cassiopeia

 • Heimerdinger

 • Nasus

 • Poppy

 • Pantheon

 • Mordekaiser

 • Akali

 • Garen

 • Lux

 • Darius

 • Jayce

 • Zac

 • Yasuo

 • Kindred

 • Lucian

 • Yone

 • Shisa Siêu Anh Hùng 2*

 • Rùa Ngọc Thạch 2*

 • Ossia Nữ Hoàng Nhạc Pop 2*

 • Quái Sừng Hư Không 2*

 • Bé Bọ Chân Băng 1*

 • Melisma U Hồn 1*

 • Chuột Chũi Chiến Trường 1*

 • Thủy Thần 1*

 • Hồn Ma Vinh Quang 1*

 • Hộ Vệ Vinh Quang 1*

 • Ossia Đơn Ca 1*

 • Kỳ Nhông Rio 1*

 • Shisa Siêu Anh Hùng 1*

 • Shisa Pháo Hoa 1*

 • Ossia Nữ Hoàng Nhạc Pop 1*

 • Quái Sừng Hư Không 1*

 • Dango Kẹo Cao Su 1*

 • Hiệp Sĩ Cú Darkin 1*

 • Rùa Ngọc Thạch 1*

 • Tinh Linh Bánh Sinh Nhật 1*

 • Acc #145302
  Rank Đơn: Sắt IKhung: Chưa có khungTướng: 43 - Còn 4724 Tinh Hoa LamTrang Phục: 13Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 3
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #145714
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 33 - Còn 4079 Tinh Hoa LamTrang Phục: 12Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #145708
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 57 - Còn 1328 Tinh Hoa LamTrang Phục: 14Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #145701
  Rank Đơn: Sắt IIKhung: Chưa có khungTướng: 40 - Còn 2775 Tinh Hoa LamTrang Phục: 17Rank ĐTCL: Đồng ILinh Thú: 25
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #145693
  Rank Đơn: Đồng IKhung: Chưa có khungTướng: 57 - Còn 3777 Tinh Hoa LamTrang Phục: 22Rank ĐTCL: Sắt IILinh Thú: 21
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #145691
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 26 - Còn 7984 Tinh Hoa LamTrang Phục: 10Rank ĐTCL: Đồng IILinh Thú: 6
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #145686
  Rank Đơn: Sắt IIKhung: SắtTướng: 59 - Còn 3172 Tinh Hoa LamTrang Phục: 27Rank ĐTCL: Đồng IIILinh Thú: 12
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #145681
  Rank Đơn: Sắt IIKhung: Chưa có khungTướng: 42 - Còn 140 Tinh Hoa LamTrang Phục: 17Rank ĐTCL: Đồng IIILinh Thú: 12
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM