Acc #145417: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

Chưởng lực

 • Chưởng Mặc Định 1*

Sàn đấu

 • Sân Đấu Mặc Định 0*

 • Sân Đấu Cỏ 0*

 • Sân Đấu Hỏa Ngục 0*

 • Malphite Bắc Cực

 • Annie Sinh Nhật

 • Annie

 • Master Yi

 • Teemo

 • Tristana

 • Warwick

 • Miss Fortune

 • Ashe

 • Tryndamere

 • Jax

 • Singed

 • Evelynn

 • Rammus

 • Irelia

 • Veigar

 • Malphite

 • Renekton

 • Nidalee

 • Pantheon

 • Garen

 • Yasuo

 • Camille

 • Senna

 • Sylas

 • Yone

 • Acc #145728
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 12 - Còn 4291 Tinh Hoa LamTrang Phục: 3Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 4
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #145725
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 11 - Còn 2170 Tinh Hoa LamTrang Phục: 4Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #145721
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 11 - Còn 2225 Tinh Hoa LamTrang Phục: 2Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 4
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #145711
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 11 - Còn 269 Tinh Hoa LamTrang Phục: 4Rank ĐTCL: Đồng IVLinh Thú: 1
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #145688
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 11 - Còn 620 Tinh Hoa LamTrang Phục: 7Rank ĐTCL: Đồng IILinh Thú: 10
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #145678
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 23 - Còn 865 Tinh Hoa LamTrang Phục: 2Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 7
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #145652
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 14 - Còn 1775 Tinh Hoa LamTrang Phục: 3Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #145648
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 10 - Còn 2104 Tinh Hoa LamTrang Phục: 7Rank ĐTCL: Sắt IILinh Thú: 5
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM