Acc #145468: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

Chưởng lực

 • Chưởng Mặc Định 1*

Sàn đấu

 • Sân Đấu Mặc Định 0*

 • Gác Mái Thành Zaun 0*

 • Zed Lôi Kiếm

 • Teemo Gấu Trúc

 • Annie

 • Twisted Fate

 • Xin Zhao

 • Master Yi

 • Ryze

 • Sivir

 • Teemo

 • Warwick

 • Ashe

 • Jax

 • Singed

 • Amumu

 • Rammus

 • Dr. Mundo

 • Malphite

 • Nasus

 • Poppy

 • Akali

 • Garen

 • Zed

 • Yone

 • Acc #141916
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 6 - Còn 2204 Tinh Hoa LamTrang Phục: 3Rank ĐTCL: Không RankLinh Thú: 1
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #141860
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 10 - Còn 2300 Tinh Hoa LamTrang Phục: 2Rank ĐTCL: Không RankLinh Thú: 3
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #139432
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 17 - Còn 1075 Tinh Hoa LamTrang Phục: 2Rank ĐTCL: Không RankLinh Thú: 1
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #133695
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 12 - Còn 400 Tinh Hoa LamTrang Phục: 6Rank ĐTCL: Không RankLinh Thú: 1
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #133693
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 16 - Còn 550 Tinh Hoa LamTrang Phục: 6Rank ĐTCL: Không RankLinh Thú: 3
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #133689
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 10 - Còn 215 Tinh Hoa LamTrang Phục: 6Rank ĐTCL: Không RankLinh Thú: 4
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #133678
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 19 - Còn 3935 Tinh Hoa LamTrang Phục: 5Rank ĐTCL: Không RankLinh Thú: 1
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #133654
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 16 - Còn 2830 Tinh Hoa LamTrang Phục: 5Rank ĐTCL: Không RankLinh Thú: 3
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM