Acc #145659: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • 70.000đ CARD
 • 56.000đ ATM
 • Mua ngay Đặt cọc

Acc #145659

Acc #145659

Acc #145659

Chưởng lực

 • Chưởng Mặc Định 1*

 • Pháo Hoa - Tử Thạch 1*

 • Pháo Hoa - Lam Bảo 1*

 • Pháo Hoa - Hoàng Tinh 1*

 • Pháo Hoa - Cầu Vồng 1*

 • Pháo Hoa - Nham Tinh 1*

 • Pháo Hoa - Mắt Mèo 1*

 • Pháo Hoa - Hồng Tinh 1*

 • Pháo Hoa - Bạc Hà 1*

Sàn đấu

 • Sân Đấu Mặc Định 0*

 • SIÊU PHẨM: Yasuo

 • Master Yi Huyết Nguyệt

 • Poppy Noxus

 • Master Yi

 • Ryze

 • Singed

 • Evelynn

 • Cho'Gath

 • Brand

 • Nasus

 • Poppy

 • Mordekaiser

 • Akali

 • Garen

 • Yasuo

 • Bel'Veth

 • Sett

 • Thủy Thần 1*

 • Burno Kẹo Ngọt 1*

 • Cá Voi Hiểm Họa Không Gian 1*

 • Cá Voi Thiên Hà 1*

 • Dango Bánh Quy Gừng 1*

 • Poggles Biển Sâu 1*

 • Rùa Thủy Triều 1*

 • Umbra 1*

 • Acc #154387
  Rank Đơn: Đồng IVKhung: Chưa có khungTướng: 35 - Còn 590 Tinh Hoa LamTrang Phục: 13Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 7
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #154369
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 32 - Còn 981 Tinh Hoa LamTrang Phục: 6Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 3
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #154340
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 22 - Còn 2009 Tinh Hoa LamTrang Phục: 3Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 2
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #154336
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 41 - Còn 1753 Tinh Hoa LamTrang Phục: 5Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 3
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #154294
  Rank Đơn: Đồng IVKhung: Chưa có khungTướng: 30 - Còn 2044 Tinh Hoa LamTrang Phục: 4Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #154174
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 20 - Còn 1000 Tinh Hoa LamTrang Phục: 0Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 14
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #154147
  Rank Đơn: Đồng IKhung: Chưa có khungTướng: 28 - Còn 995 Tinh Hoa LamTrang Phục: 12Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 3
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #153974
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 17 - Còn 1804 Tinh Hoa LamTrang Phục: 3Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM