Acc #146053: Khung Chưa có khung - Rank Vàng IV

Chưởng lực

 • Chưởng Mặc Định 1*

 • Pháo Hoa - Tử Thạch 1*

 • Pháo Hoa - Lam Bảo 1*

 • Pháo Hoa - Hoàng Tinh 1*

 • Pháo Hoa - Cầu Vồng 1*

 • Pháo Hoa - Nham Tinh 1*

 • Pháo Hoa - Mắt Mèo 1*

 • Pháo Hoa - Hồng Tinh 1*

 • Ván Trượt Hextech 1*

 • Ván Trượt Hextech 2*

 • Ván Trượt Hextech 3*

 • Máy Bắn Sơn V65 1*

 • Máy Bắn Sơn V65 2*

 • Máy Bắn Sơn V65 3*

 • Ném Cờ Lê 1*

 • Ném Cờ Lê 2*

 • Ném Cờ Lê 3*

 • Máy Bay Giấy 1*

 • Máy Bay Giấy 2*

 • Máy Bay Giấy 3*

 • Pháo Hoa - Bạc Hà 1*

Sàn đấu

 • Sân Đấu Mặc Định 0*

 • Vườn Độc Dược 0*

 • Bình Minh Tiến Bộ 0*

 • Đại Lộ Cải Tiến 0*

 • Chào Đón Tương Lai 0*

 • DJ Sona

 • Miss Fortune Nữ Thần Không Gian

 • Yi Người Tuyết

 • Sona Pentakill III: Cấm Thư

 • SIÊU PHẨM: Lucian

 • SIÊU PHẨM: Sylas

 • Teemo Biệt Đội Omega

 • Jax Thần Trượng

 • Darius Siêu Sao Úp Rổ

 • Veigar Thần Rừng

 • Ngộ Không Bá Nhật

 • Nocturne Bóng Ma

 • Tryndamere Sơn Cước

 • Master Yi

 • Sion

 • Teemo

 • Tristana

 • Miss Fortune

 • Tryndamere

 • Jax

 • Sona

 • Veigar

 • Blitzcrank

 • Nocturne

 • Ngộ Không

 • Vayne

 • Nidalee

 • Ezreal

 • Mordekaiser

 • Garen

 • Lux

 • Graves

 • Darius

 • Kai'Sa

 • Jhin

 • Lucian

 • Zed

 • Sylas

 • Acc #148528
  Rank Đơn: Vàng IVKhung: Chưa có khungTướng: 44 - Còn 413 Tinh Hoa LamTrang Phục: 22Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 2
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #148677
  Rank Đơn: Đồng IVKhung: Chưa có khungTướng: 88 - Còn 1307 Tinh Hoa LamTrang Phục: 36Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #148646
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 39 - Còn 4261 Tinh Hoa LamTrang Phục: 36Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 6
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #148643
  Rank Đơn: Đồng IVKhung: Chưa có khungTướng: 62 - Còn 397 Tinh Hoa LamTrang Phục: 43Rank ĐTCL: Đồng IIILinh Thú: 15
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #148642
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 40 - Còn 3455 Tinh Hoa LamTrang Phục: 31Rank ĐTCL: Đồng ILinh Thú: 12
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #148621
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 35 - Còn 7634 Tinh Hoa LamTrang Phục: 22Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 5
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #148620
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 28 - Còn 500 Tinh Hoa LamTrang Phục: 23Rank ĐTCL: Bạc IVLinh Thú: 12
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #148570
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 55 - Còn 8824 Tinh Hoa LamTrang Phục: 25Rank ĐTCL: Đồng ILinh Thú: 8
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM