Acc #147233: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

Chưởng lực

 • Chưởng Mặc Định 1*

 • Pháo Hoa - Tử Thạch 1*

 • Pháo Hoa - Lam Bảo 1*

 • Pháo Hoa - Hoàng Tinh 1*

 • Pháo Hoa - Cầu Vồng 1*

 • Pháo Hoa - Nham Tinh 1*

 • Pháo Hoa - Mắt Mèo 1*

 • Pháo Hoa - Hồng Tinh 1*

 • Pháo Hoa - Bạc Hà 1*

Sàn đấu

 • Sân Đấu Mặc Định 0*

 • Amumu Quà-trả-lại

 • Garen Huyết Kiếm

 • Twisted Fate

 • Xin Zhao

 • Master Yi

 • Sion

 • Sivir

 • Soraka

 • Warwick

 • Nunu & Willump

 • Miss Fortune

 • Jax

 • Morgana

 • Amumu

 • Rammus

 • Malphite

 • Brand

 • Poppy

 • Garen

 • Hecarim

 • Acc #148664
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 10 - Còn 3879 Tinh Hoa LamTrang Phục: 4Rank ĐTCL: Sắt IILinh Thú: 3
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #148659
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 19 - Còn 1785 Tinh Hoa LamTrang Phục: 3Rank ĐTCL: Vàng IVLinh Thú: 6
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #148650
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 17 - Còn 552 Tinh Hoa LamTrang Phục: 2Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #148638
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 13 - Còn 140 Tinh Hoa LamTrang Phục: 3Rank ĐTCL: Đồng ILinh Thú: 8
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #148634
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 7 - Còn 1000 Tinh Hoa LamTrang Phục: 5Rank ĐTCL: Bạc IIILinh Thú: 11
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #148623
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 8 - Còn 3620 Tinh Hoa LamTrang Phục: 3Rank ĐTCL: Đồng IIILinh Thú: 8
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #148617
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 10 - Còn 1140 Tinh Hoa LamTrang Phục: 2Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 3
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #148611
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 14 - Còn 4143 Tinh Hoa LamTrang Phục: 2Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 2
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM