Acc #147255: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

Chưởng lực

 • Chưởng Mặc Định 1*

Sàn đấu

 • Sân Đấu Mặc Định 0*

 • Gác Mái Thành Zaun 0*

 • Annie

 • Kayle

 • Teemo

 • Tristana

 • Miss Fortune

 • Ashe

 • Morgana

 • Brand

 • Akali

 • Garen

 • Acc #148548
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 6 - Còn 6005 Tinh Hoa LamTrang Phục: 3Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM