Acc #147296: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

Chưởng lực

 • Chưởng Mặc Định 1*

 • Pháo Hoa - Tử Thạch 1*

 • Pháo Hoa - Lam Bảo 1*

 • Pháo Hoa - Hoàng Tinh 1*

 • Pháo Hoa - Cầu Vồng 1*

 • Pháo Hoa - Nham Tinh 1*

 • Pháo Hoa - Mắt Mèo 1*

 • Pháo Hoa - Hồng Tinh 1*

 • Pháo Hoa - Bạc Hà 1*

Sàn đấu

 • Sân Đấu Mặc Định 0*

 • SIÊU PHẨM: Yi

 • SIÊU PHẨM: Ashe

 • Xin Zhao Toán Cướp Hắc Ám

 • Garen Huyết Kiếm

 • Singed Bác Học Điên

 • Xin Zhao

 • Fiddlesticks

 • Master Yi

 • Warwick

 • Ashe

 • Jax

 • Singed

 • Renekton

 • Brand

 • Mordekaiser

 • Akali

 • Garen

 • Ahri

 • Yasuo

 • Acc #149513
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 16 - Còn 4194 Tinh Hoa LamTrang Phục: 3Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #149512
  Rank Đơn: Đồng IIIKhung: Chưa có khungTướng: 26 - Còn 1350 Tinh Hoa LamTrang Phục: 8Rank ĐTCL: Vàng ILinh Thú: 14
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #149510
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 31 - Còn 1190 Tinh Hoa LamTrang Phục: 5Rank ĐTCL: Bạc IILinh Thú: 13
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #149507
  Rank Đơn: Bạc IIKhung: Chưa có khungTướng: 33 - Còn 1778 Tinh Hoa LamTrang Phục: 6Rank ĐTCL: Vàng IIILinh Thú: 20
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #149506
  Rank Đơn: Bạc IIKhung: Chưa có khungTướng: 40 - Còn 14105 Tinh Hoa LamTrang Phục: 6Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #149501
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 16 - Còn 2378 Tinh Hoa LamTrang Phục: 3Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #149499
  Rank Đơn: Sắt IIKhung: Chưa có khungTướng: 39 - Còn 3709 Tinh Hoa LamTrang Phục: 5Rank ĐTCL: Đồng ILinh Thú: 4
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #149497
  Rank Đơn: Bạc IKhung: Chưa có khungTướng: 28 - Còn 3572 Tinh Hoa LamTrang Phục: 6Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 4
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM