Acc #148500: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

Chưởng lực

 • Chưởng Mặc Định 1*

Sàn đấu

 • Sân Đấu Mặc Định 0*

 • Master Yi Thợ Săn

 • Twitch Trung Cổ

 • Annie

 • Xin Zhao

 • Master Yi

 • Sivir

 • Warwick

 • Twitch

 • Anivia

 • Kassadin

 • Corki

 • Blitzcrank

 • Kennen