Acc #150827: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

Chưởng lực

 • Chưởng Mặc Định 1*

Sàn đấu

 • Sân Đấu Mặc Định 0*

 • Mordekaiser Hắc Tinh

 • Xin Zhao

 • Master Yi

 • Ryze

 • Sion

 • Sivir

 • Singed

 • Malphite

 • Brand

 • Mordekaiser

 • Aatrox