Acc #151511: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • 150.000đ CARD
 • 120.000đ ATM
 • Mua ngay Đặt cọc

Acc #151511

Acc #151511

Acc #151511

Chưởng lực

 • Chưởng Mặc Định 1*

 • Pháo Hoa - Tử Thạch 1*

 • Pháo Hoa - Lam Bảo 1*

 • Pháo Hoa - Hoàng Tinh 1*

 • Pháo Hoa - Cầu Vồng 1*

 • Pháo Hoa - Nham Tinh 1*

 • Pháo Hoa - Mắt Mèo 1*

 • Pháo Hoa - Hồng Tinh 1*

 • Pháo Hoa - Bạc Hà 1*

Sàn đấu

 • Sân Đấu Mặc Định 0*

 • Neo PAX Sivir

 • Rell Vệ Binh Tinh Tú

 • Zed Thanh Lịch

 • Lee Sin Tuyệt Vô Thần

 • K/DA ALL OUT Kai'Sa

 • Azir Thần Mộ

 • Tryndamere Quỷ Kiếm

 • Twisted Fate Huyết Nguyệt

 • Darius Siêu Sao Úp Rổ

 • Master Yi Người Được Chọn

 • Ngộ Không Bá Nhật

 • Tristana Hỏa Tiễn

 • Twisted Fate

 • Master Yi

 • Sivir

 • Tristana

 • Tryndamere

 • Ngộ Không

 • Lee Sin

 • Darius

 • Kai'Sa

 • Yasuo

 • Zed

 • Azir

 • Samira

 • Rell

 • Bé Bọ Sinh Nhật 1*

 • Choncc 1*

 • Thủy Thần 1*

 • Acc #154136
  Rank Đơn: Đồng IIKhung: ĐồngTướng: 57 - Còn 720 Tinh Hoa LamTrang Phục: 42Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 7
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #153792
  Rank Đơn: Bạch Kim IVKhung: Chưa có khungTướng: 23 - Còn 2250 Tinh Hoa LamTrang Phục: 2Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #149450 - Zin Thông Thạo
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 24 - Còn 1232 Tinh Hoa LamTrang Phục: 0Rank ĐTCL: Không RankLinh Thú: 1
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #154478
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 50 - Còn 862 Tinh Hoa LamTrang Phục: 17Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #154453
  Rank Đơn: Đồng IIKhung: Chưa có khungTướng: 64 - Còn 7218 Tinh Hoa LamTrang Phục: 38Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 7
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #154442
  Rank Đơn: Sắt IIKhung: Chưa có khungTướng: 123 - Còn 10477 Tinh Hoa LamTrang Phục: 31Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 3
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #154423
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 88 - Còn 6291 Tinh Hoa LamTrang Phục: 42Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 6
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #154374
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 14 - Còn 844 Tinh Hoa LamTrang Phục: 14Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 5
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM