Acc #151540: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

Chưởng lực

 • Chưởng Mặc Định 1*

Sàn đấu

 • Sân Đấu Mặc Định 0*

 • Sân Đấu Hỏa Ngục 0*

 • Gác Mái Thành Zaun 0*

 • SKT T1 Lee Sin

 • Garen Huyết Kiếm

 • Ngộ Không Đại Tướng

 • Ngộ Không Ngọc Long

 • Nasus Hiệp Sĩ Đen

 • Annie

 • Xin Zhao

 • Kayle

 • Master Yi

 • Ryze

 • Sivir

 • Soraka

 • Warwick

 • Nunu & Willump

 • Miss Fortune

 • Ashe

 • Jax

 • Singed

 • Amumu

 • Rammus

 • Shaco

 • Dr. Mundo

 • Veigar

 • Ngộ Không

 • Brand

 • Lee Sin

 • Nasus

 • Poppy

 • Mordekaiser

 • Garen

 • Yasuo

 • Jinx

 • Yone

 • Acc #154273
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 24 - Còn 2870 Tinh Hoa LamTrang Phục: 3Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #154174
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 20 - Còn 1000 Tinh Hoa LamTrang Phục: 0Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 14
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #154147
  Rank Đơn: Đồng IKhung: Chưa có khungTướng: 28 - Còn 995 Tinh Hoa LamTrang Phục: 12Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 3
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #153974
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 17 - Còn 1804 Tinh Hoa LamTrang Phục: 3Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #153718
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 24 - Còn 2780 Tinh Hoa LamTrang Phục: 4Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #151515
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 23 - Còn 395 Tinh Hoa LamTrang Phục: 2Rank ĐTCL: Không RankLinh Thú: 2
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #151501
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 9 - Còn 745 Tinh Hoa LamTrang Phục: 6Rank ĐTCL: Không RankLinh Thú: 1
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #151485
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 9 - Còn 1905 Tinh Hoa LamTrang Phục: 4Rank ĐTCL: Không RankLinh Thú: 2
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM