Acc #161446: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • 150.000đ CARD
 • 120.000đ ATM
 • Mua ngay Đặt cọc

Acc #161446

Acc #161446

Acc #161446

Chưởng lực

 • Chưởng Mặc Định 1*

 • Pháo Hoa - Tử Thạch 1*

 • Pháo Hoa - Lam Bảo 1*

 • Pháo Hoa - Hoàng Tinh 1*

 • Pháo Hoa - Cầu Vồng 1*

 • Pháo Hoa - Nham Tinh 1*

 • Pháo Hoa - Mắt Mèo 1*

 • Pháo Hoa - Hồng Tinh 1*

 • Pháo Hoa - Bạc Hà 1*

Sàn đấu

 • Sân Đấu Mặc Định 0*

 • Gác Mái Thành Zaun 0*

 • Rell Vệ Binh Tinh Tú

 • Warwick Cựu Thần Hắc Ám

 • Shyvana Quán Quân

 • Zed Tử Thần Không Gian

 • Arcane Jayce

 • Arcane Jinx

 • Arcane Vi

 • Arcane Caitlyn

 • Ashe Nữ Hoàng Vũ Trụ

 • Garen Học Viện Chiến Binh

 • Jax Tổ Đội Quản Ngục

 • Pyke Hồn Ma Sa Mạc

 • Nami Thủy Hoa Tiên Tử

 • Galio Vệ Long

 • Riven Thỏ Ngọc

 • Garen Huyết Kiếm

 • Galio

 • Xin Zhao

 • Kayle

 • Master Yi

 • Sion

 • Sivir

 • Teemo

 • Warwick

 • Ashe

 • Tryndamere

 • Jax

 • Morgana

 • Evelynn

 • Veigar

 • Caitlyn

 • Brand

 • Kennen

 • Garen

 • Riven

 • Shyvana

 • Volibear

 • Jayce

 • Zeri

 • Jinx

 • Viego

 • Zed

 • Vi

 • Nami

 • Rell

 • Pyke

 • Sett

 • Bé Bọ Sinh Nhật 1*

 • Thủy Thần 1*

 • Bé Bọ Chân Băng 1*

 • Gà Máy Kháng Ma 1*

 • Hiệp Sĩ Cánh Cụt Chíp Chíp 1*

 • Hộ Vệ Hắc Ngọc 1*

 • Kỳ Nhông Công Nghệ 1*

 • Ossia Nữ Hoàng Nhạc Pop 1*

 • Umbra Sương Đen 1*

 • Tiên Linh Linh Vinh Quang 1*

 • Kayn Ma Sứ

 • Acc #161760
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 40 - Còn 3597 Tinh Hoa LamTrang Phục: 19Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 16
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #162767
  Rank Đơn: Sắt IKhung: Chưa có khungTướng: 66 - Còn 13967 Tinh Hoa LamTrang Phục: 39Rank ĐTCL: Đồng IVLinh Thú: 14
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #162718
  Rank Đơn: Sắt IKhung: Chưa có khungTướng: 99 - Còn 6239 Tinh Hoa LamTrang Phục: 37Rank ĐTCL: Vàng IVLinh Thú: 9
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #162672
  Rank Đơn: Đồng IIKhung: Chưa có khungTướng: 66 - Còn 557 Tinh Hoa LamTrang Phục: 40Rank ĐTCL: Đồng IIILinh Thú: 14
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #162622
  Rank Đơn: Bạc IIIKhung: VàngTướng: 50 - Còn 110 Tinh Hoa LamTrang Phục: 41Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 19
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #162617
  Rank Đơn: Sắt IKhung: Chưa có khungTướng: 91 - Còn 2225 Tinh Hoa LamTrang Phục: 31Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 7
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #162573 - ZIN THÔNG THẠO
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 24 - Còn 715 Tinh Hoa LamTrang Phục: 1Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #162313
  Rank Đơn: Bạc IVKhung: Chưa có khungTướng: 75 - Còn 4646 Tinh Hoa LamTrang Phục: 37Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM