Acc #161471: Khung Chưa có khung - Rank Đồng II

Chưởng lực

 • Chưởng Mặc Định 1*

 • Pháo Hoa - Tử Thạch 1*

 • Pháo Hoa - Lam Bảo 1*

 • Pháo Hoa - Hoàng Tinh 1*

 • Pháo Hoa - Cầu Vồng 1*

 • Pháo Hoa - Nham Tinh 1*

 • Pháo Hoa - Mắt Mèo 1*

 • Pháo Hoa - Hồng Tinh 1*

 • Pháo Hoa - Bạc Hà 1*

Sàn đấu

 • Sân Đấu Mặc Định 0*

 • Garen Dân Chơi Demacia

 • Soraka Vệ Binh Pyjama

 • Meokai

 • LeBlanc

 • Kayle

 • Master Yi

 • Sivir

 • Soraka

 • Warwick

 • Ashe

 • Jax

 • Singed

 • Karthus

 • Amumu

 • Janna

 • Caitlyn

 • Maokai

 • Nasus

 • Mordekaiser

 • Akali

 • Garen

 • Lux

 • Diana

 • Zoe

 • Zeri

 • Yone