Acc #161553: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

Chưởng lực

 • Chưởng Mặc Định 1*

Sàn đấu

 • Sân Đấu Mặc Định 0*

 • Lucian Vũ Khí Tối Thượng

 • Garen Huyết Kiếm

 • Shaco Hoàng Gia

 • Xin Zhao Hoàng Gia

 • Xin Zhao

 • Shaco

 • Brand

 • Nasus

 • Garen

 • Darius

 • Lucian

 • Zed