Acc #161554: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

Chưởng lực

 • Chưởng Mặc Định 1*

Sàn đấu

 • Sân Đấu Mặc Định 0*

 • Zed Thanh Lịch

 • True Damage Yasuo

 • Galio Vệ Long

 • Garen Huyết Kiếm

 • Galio

 • Xin Zhao

 • Master Yi

 • Brand

 • Garen

 • Shyvana

 • Yasuo

 • Zed