Acc #161555: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

Chưởng lực

 • Chưởng Mặc Định 1*

Sàn đấu

 • Sân Đấu Mặc Định 0*

 • Sân Đấu Hỏa Ngục 0*

 • Malphite Nham Thạch

 • Caitlyn

 • Blitzcrank

 • Malphite

 • Brand

 • Nasus

 • Lux

 • Yone