Acc #161572: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

Chưởng lực

 • Chưởng Mặc Định 1*

Sàn đấu

 • Sân Đấu Mặc Định 0*

 • Jhin Vũ Trụ Hắc Ám

 • Gragas Tổ Đội Quản Ngục

 • Talon Huyết Nguyệt

 • Master Yi

 • Gragas

 • Mordekaiser

 • Talon

 • Jhin

 • Zed