Acc #161581: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

Chưởng lực

 • Chưởng Mặc Định 1*

Sàn đấu

 • Sân Đấu Mặc Định 0*

 • Mordekaiser Hắc Tinh

 • LeBlanc

 • Master Yi

 • Nunu & Willump

 • Dr. Mundo

 • Malphite

 • Mordekaiser

 • Lux

 • Varus

 • Kalista