Acc #161759: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

Chưởng lực

  • Chưởng Mặc Định 1*

Sàn đấu

  • Sân Đấu Mặc Định 0*

  • Master Yi

  • Teemo

  • Warwick

  • Ashe

  • Shaco

  • Katarina

  • Garen