Acc #162659: Khung Chưa có khung - Rank Đồng IV

Chưởng lực

 • Chưởng Mặc Định 1*

Sàn đấu

 • Sân Đấu Mặc Định 0*

 • Gác Mái Thành Zaun 0*

 • Arcane Jayce

 • Arcane Jinx

 • Arcane Vi

 • Yasuo Kiếm Khách Không Gian

 • Garen Huyết Kiếm

 • Jarvan IV Biệt Kích

 • Jax Phục Hận

 • Poppy Búa Đỏ

 • Warwick Bà Ngoại

 • Brand Du Côn

 • Darius Vũ Khí Sinh Học

 • Xin Zhao

 • Fiddlesticks

 • Master Yi

 • Alistar

 • Ryze

 • Sion

 • Teemo

 • Tristana

 • Warwick

 • Ashe

 • Tryndamere

 • Jax

 • Shaco

 • Janna

 • Veigar

 • Trundle

 • Caitlyn

 • Jarvan IV

 • Brand

 • Vayne

 • Rumble

 • Poppy

 • Pantheon

 • Mordekaiser

 • Garen

 • Lux

 • Darius

 • Jayce

 • Yasuo

 • Jinx

 • Vi

 • Acc #161958 - Zin Thông Thạo
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 9 - Còn 1043 Tinh Hoa LamTrang Phục: 1Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #161957 - Zin Thông Thạo
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 2 - Còn 2745 Tinh Hoa LamTrang Phục: 1Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #161939 - Zin Thông Thạo
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 9 - Còn 107 Tinh Hoa LamTrang Phục: 1Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM