chat fb start
chat FB end

Acc #165441: Khung Chưa có khung - Rank Chưa Rank

 • 2.500.000đ CARD
 • 2.000.000đ ATM
 • Mua ngay Đặt cọc

Acc #165441

Acc #165441

Acc #165441

Chưởng lực

 • Chưởng Mặc Định 1*

 • Pháo Thủy Lực 1*

 • Pháo Thủy Lực 2*

 • Pháo Thủy Lực 3*

 • Điện Xẹt 1*

 • Điện Xẹt 2*

 • Điện Xẹt 3*

 • Tia Vũ Trụ 1*

 • Tia Vũ Trụ 2*

 • Tia Vũ Trụ 3*

 • Bom Tân Tinh 1*

 • Bom Tân Tinh 2*

 • Bom Tân Tinh 3*

 • Thần Tiễn Vũ Trụ 1*

 • Thần Tiễn Vũ Trụ 2*

 • Thần Tiễn Vũ Trụ 3*

 • Thiên Thạch Siêu Khủng Khiếp 1*

 • Thiên Thạch Siêu Khủng Khiếp 2*

 • Thiên Thạch Siêu Khủng Khiếp 3*

 • Tinh Tú Rực Cháy 1*

 • Tinh Tú Rực Cháy 2*

 • Tinh Tú Rực Cháy 3*

 • Gai Hư Không 1*

 • Gai Hư Không 2*

 • Gai Hư Không 3*

 • Bão Lá Thù Hận 1*

 • Bão Lá Thù Hận 2*

 • Bão Lá Thù Hận 3*

 • Viên Đạn Tử Thần 1*

 • Viên Đạn Tử Thần 2*

 • Viên Đạn Tử Thần 3*

 • Hồn Lực Bộc Phát 1*

 • Hồn Lực Bộc Phát 2*

 • Hồn Lực Bộc Phát 3*

 • Hắc Ám Công Kích 1*

 • Hắc Ám Công Kích 2*

 • Hắc Ám Công Kích 3*

 • Xu Vàng May Mắn 1*

 • Xu Vàng May Mắn 2*

 • Xu Vàng May Mắn 3*

 • Nộ Long Chưởng 1*

 • Nộ Long Chưởng 2*

 • Nộ Long Chưởng 3*

 • Cân Đẩu Vân 1*

 • Cân Đẩu Vân 2*

 • Cân Đẩu Vân 3*

 • Nấm Nóng Nảy 1*

 • Nấm Nóng Nảy 2*

 • Nấm Nóng Nảy 3*

 • Thiết Bảng 1*

 • Quýt Nổ 1*

 • Trâu Thần 1*

 • Cầu Vồng Tối Thượng 1*

 • Cầu Vồng Tối Thượng 2*

 • Cầu Vồng Tối Thượng 3*

 • Đôi Cánh Cuồng Nộ 1*

 • Đôi Cánh Cuồng Nộ 2*

 • Đôi Cánh Cuồng Nộ 3*

 • Lửa Cổ Ngữ 1*

 • Lửa Cổ Ngữ 2*

 • Lửa Cổ Ngữ 3*

 • Bầy Quạ Địa Ngục 1*

 • Bầy Quạ Địa Ngục 2*

 • Bầy Quạ Địa Ngục 3*

 • Pháo Hoa - Tử Thạch 1*

 • Pháo Hoa - Lam Bảo 1*

 • Pháo Hoa - Hoàng Tinh 1*

 • Pháo Hoa - Cầu Vồng 1*

 • Pháo Hoa - Nham Tinh 1*

 • Pháo Hoa - Mắt Mèo 1*

 • Pháo Hoa - Hồng Tinh 1*

 • Vực Thẳm Hư Không 1*

 • Vực Thẳm Hư Không 2*

 • Vực Thẳm Hư Không 3*

 • Con Đường Chông Gai 1*

 • Con Đường Chông Gai 2*

 • Con Đường Chông Gai 3*

 • Tim Tan Tâm Tàn 1*

 • Tim Tan Tâm Tàn 2*

 • Tim Tan Tâm Tàn 3*

 • Hút Hồn 1*

 • Hút Hồn 2*

 • Hút Hồn 3*

 • Bom Hóa Kỹ 1*

 • Bom Hóa Kỹ 2*

 • Bom Hóa Kỹ 3*

 • Tia Điện Ma Pháp 1*

 • Tia Điện Ma Pháp 2*

 • Tia Điện Ma Pháp 3*

 • Mưa Tên Lửa 1*

 • Mưa Tên Lửa 2*

 • Mưa Tên Lửa 3*

 • Ma Thuật Hextech 1*

 • Ma Thuật Hextech 2*

 • Ma Thuật Hextech 3*

 • Phun Lửa! 1*

 • Phun Lửa! 2*

 • Phun Lửa! 3*

 • Khe Nứt Thực Tại 1*

 • Khe Nứt Thực Tại 2*

 • Khe Nứt Thực Tại 3*

 • Tiếng Gầm Chấn Động 1*

 • Tiếng Gầm Chấn Động 2*

 • Tiếng Gầm Chấn Động 3*

 • Bão Tố Nổi Lên 1*

 • Bão Tố Nổi Lên 2*

 • Bão Tố Nổi Lên 3*

 • Ném Xô Nước 1*

 • Ném Xô Nước 2*

 • Ném Xô Nước 3*

 • Đá Nảy 1*

 • Đá Nảy 2*

 • Đá Nảy 3*

 • Phao Hình Rồng 1*

 • Phao Hình Rồng 2*

 • Phao Hình Rồng 3*

 • Rồng Thần Phun Nước 1*

 • Rồng Thần Phun Nước 2*

 • Rồng Thần Phun Nước 3*

 • Ánh Sáng Công Lý 1*

 • Ánh Sáng Công Lý 2*

 • Ánh Sáng Công Lý 3*

 • Bắn Tym 1*

 • Bắn Tym 2*

 • Bắn Tym 3*

 • Chuyến Đi Nhớ Đời 1*

 • Chuyến Đi Nhớ Đời 2*

 • Chuyến Đi Nhớ Đời 3*

 • Cú Đấm Hỏa Tiễn 1*

 • Cú Đấm Hỏa Tiễn 2*

 • Cú Đấm Hỏa Tiễn 3*

Sàn đấu

 • Sân Đấu Mặc Định 0*

 • Sân Đấu Cổ Ngữ 0*

 • Sân Đấu Rạn Nứt 0*

 • Sân Đấu Mũi Tên 0*

 • Sân Đấu Rồng 0*

 • Sân Đấu Cỏ 0*

 • Sân Đấu Triệu Hồi 0*

 • Sân Đấu Bão Tố 0*

 • Điểm Đến 0*

 • Hành Trình 0*

 • Khởi Hành 0*

 • Sân Đấu Hố Đen 0*

 • Sân Đấu Thiên Thượng 0*

 • Sân Đấu Trường Sơn 0*

 • Sân Đấu Hỏa Ngục 0*

 • Sân Đấu Phong Vân 0*

 • Sân đấu Đại Dương 0*

 • Sân Đấu Thánh Địa Trật Tự 0*

 • Sân Đấu Vùng Đất Yên Bình 0*

 • Sân Đấu Phiên Tòa Hỗn Loạn 0*

 • Hành Trình Bắt Đầu 0*

 • Đường Sa Mạc 0*

 • Hầm Ngục Tối Tăm 0*

 • Sân Đấu Jinx Siêu Quậy Không Gian 0*

 • Sâu Đấu Yasuo Kiếm Khách Không Gian 0*

 • Sân Đấu Malphite Hộ Pháp Không Gian 0*

 • Mức Độ Nguy Hiểm: Nom 0*

 • Mức Độ Nguy Hiểm: Ok 0*

 • Sân Đấu Bãi Đáp 0*

 • Sân Đấu Tổ Lái 0*

 • Sân Đấu Bãi... Hết Đáp 0*

 • Sân Đấu Hiểm Họa Không Gian 0*

 • Sân Đấu Phi Thuyền Không Gian 0*

 • Trường Luyện Rồng 0*

 • Mỏm Núi Hắc Thạch 0*

 • Bãi Đá Lấp Lánh 0*

 • Ốc Đảo Ngọc Bích 0*

 • Gác Mái Thành Zaun 0*

 • Trạm Không Lưu 0*

 • Quảng Trường Hóa Kỹ 0*

 • Phòng Thí Nghiệm của Shisa 0*

 • Ban Công Giao Thừa 0*

 • Quảng Trường Năm Mới 0*

 • Cầu Cảng Tân Sửu 0*

 • Tiệm Spa Đỉnh Của Đỉnh Của Ao Shin 0*

 • Nhà Bí Mật Của Umbra 0*

 • Hồ Bơi Poggle 0*

 • Sân Đấu Lễ Hội 0*

 • Sân Đấu Tịnh Hồn 0*

 • Sân Đấu U Hồn 0*

 • K'Sante Bóng Ma Hỏa Ảnh - Hàng Hiệu

 • Volibear Lưỡng Cực Long Trảo - Hàng Hiệu

 • Kayn Ma Sứ - Hàng Hiệu

 • Fiora Niên Thú Nguyên Đán - Hàng Hiệu

 • SIÊU PHẨM: Sylas - Hàng Hiệu

 • Pantheon Chiến Thần Ánh Sáng - Hàng Hiệu

 • Lulu Đi Đu Đưa - Hàng Hiệu

 • Sett Cuồng Long Quyền - Hàng Hiệu

 • K/DA ALL OUT Kai'Sa - Hàng Hiệu

 • Leona Học Viện Chiến Binh - Hàng Hiệu

 • LeBlanc Tiên Hắc Ám - Hàng Hiệu

 • Renekton Công Nghệ

 • Neo PAX Sivir

 • Vayne Đoạt Hồn

 • Poppy Công Nghệ

 • Swain Công Nghệ

 • Amumu Công Nghệ

 • Rammus Công Nghệ

 • Malzahar Công Nghệ

 • Annie Công Nghệ

 • Kassadin Công Nghệ

 • K/DA ALL OUT Seraphine - Ca Sĩ Độc Lập

 • Lux Thập Đại Nguyên Tố

 • DJ Sona

 • Udyr Tứ Linh Vệ Hồn

 • Morgana Thần Sứ

 • Kayn Ma Sứ

 • Shyvana Đại Suy Vong

 • Thresh Nguyền Hồn Hắc Ám

 • Draven Đại Suy Vong

 • Karma Đại Suy Vong

 • Akali Vệ Binh Tinh Tú

 • Kai'Sa Vệ Binh Tinh Tú

 • Rell Vệ Binh Tinh Tú

 • Nilah Vệ Binh Tinh Tú

 • Brand Thanh Lịch

 • Master Yi Thanh Lịch

 • Draven Thanh Lịch

 • Gwen Tiệm Trà Ngọt Ngào

 • Vladimir Tiệm Trà Ngọt Ngào

 • Sivir Tiệm Trà Ngọt Ngào

 • Sivir Huyết Nguyệt

 • Diana Huyết Nguyệt

 • Zyra Hồng Pha Lê

 • Lulu Bánh Ngọt

 • Braum Tiệc Bể Bơi

 • Alistar Tân Sửu

 • Lux Tân Niên

 • Warwick Mậu Tuất

 • Zed Quán Quân

 • Thresh Quán Quân

 • Ryze Quán Quân

 • Kha'Zix Quán Quân

 • Shyvana Quán Quân

 • Neeko Phù Thủy

 • Nautilus Gia Đình Ma Ám

 • Cassiopeia Phù Thủy

 • Vex Bóng Ma Hỏa Ảnh

 • Urgot Gia Đình Ma Ám

 • Mordekaiser Cao Bồi

 • Samira Cao Bồi

 • Lucian Cao Bồi

 • Garen Sư Vương

 • Kayn Hung Thần Không Gian

 • Yasuo Ma Kiếm

 • Viego Niên Thú Nguyên Đán

 • Darius Lang Vương

 • Zed Tử Thần Không Gian

 • Lee Sin Tuyệt Vô Thần

 • Elise Vinh Quang

 • Morgana Vinh Quang

 • Maokai Vinh Quang

 • Orianna Vinh Quang

 • Lucian Vinh Quang

 • Graves Vinh Quang

 • Sivir Vinh Quang

 • Aatrox Vinh Quang

 • Karma Chinh Phục

 • Alistar Chinh Phục

 • Varus Chinh Phục

 • Nidalee Thách Đấu

 • Twitch Trượt Tuyết

 • Renekton Đồ Chơi

 • Đâu Phải Vel'Koz

 • Alistar Bò Sữa

 • Đâu Phải Udyr

 • Kog'Maw Cún Con

 • Kennen Siêu Nhân

 • Urf Kench

 • Ornn Thần Rừng

 • Rek'Sai Thần Rừng

 • Ahri Thần Rừng

 • Teemo Tiểu Quỷ

 • Orianna Mùa Đông Kỳ Diệu

 • Lulu Mùa Đông Kỳ Diệu

 • Twitch Vua Xứ Tuyết

 • Ezreal Tiền Đạo

 • Kindred Lang Dương Vô Thường

 • Hecarim Cao Bồi

 • Thresh Cao Bồi

 • Urgot Cao Bồi

 • Senna Cao Bồi

 • Irelia Cao Bồi

 • Janna Nữ Thần Chiến Binh

 • Qiyana Nữ Thần Chiến Binh

 • Diana Nữ Thần Chiến Binh

 • Rell Nữ Thần Chiến Binh

 • Katarina Nữ Thần Chiến Binh

 • K/DA ALL OUT Ahri

 • K/DA ALL OUT Evelynn

 • Lucian Vũ Khí Tối Thượng

 • Riven Vũ Khí Tối Thượng

 • Shen Vũ Khí Tối Thượng

 • Caitlyn Vũ Khí Tối Thượng

 • Twisted Fate Vũ Khí Tối Thượng

 • Fiora Vũ Khí Tối Thượng

 • Fiora Phù Thủy

 • Poppy Phù Thủy

 • Illaoi Tuyết Nguyệt

 • Aatrox Nguyệt Thực

 • Beemo

 • Bee'Maw

 • Yuubee

 • Kayle Pentakill III: Cấm Thư

 • Ashe Tiên Hắc Ám

 • SIÊU PHẨM: Mordekaiser

 • SIÊU PHẨM: Fiora

 • SIÊU PHẨM: Varus

 • SIÊU PHẨM: Sejuani

 • SIÊU PHẨM: Sylas

 • SIÊU PHẨM: Jhin

 • SIÊU PHẨM: Vayne

 • SIÊU PHẨM: Lucian

 • SIÊU PHẨM: Warwick

 • SIÊU PHẨM: Pyke

 • SIÊU PHẨM: Leona

 • SIÊU PHẨM: Irelia

 • SIÊU PHẨM: Yi

 • SIÊU PHẨM: Ekko

 • Azir Thần Mộ

 • Sion Người Máy Biến Hình

 • Tristana Luyện Rồng

 • Nasus Địa Ngục

 • Cho'Gath Cỗ Máy Hủy Diệt

 • Bel'Veth Trùm Cuối Bí Ẩn

 • Tryndamere Quỷ Kiếm

 • Akshan Thiên Tài Công Nghệ

 • Arcane Vi

 • Arcane Jayce

 • Arcane Jinx

 • Arcane Caitlyn

 • Lucian Dân Chơi Demacia

 • Qiyana Trùm Phụ

 • Rammus Phi Hành Gia

 • Viktor Đặc Vụ Siêu Linh

 • Sona Đặc Vụ Siêu Linh

 • Pyke Đặc Vụ Siêu Linh

 • Master Yi Đặc Vụ Siêu Linh

 • Samira Đặc Vụ Siêu Linh

 • Zed Đặc Vụ Siêu Linh

 • Soraka Vệ Binh Pyjama

 • Miss Fortune Vệ Binh Pyjama

 • Lux Vệ Binh Pyjama

 • Lulu Vệ Binh Pyjama

 • Ezreal Vệ Binh Pyjama

 • Jhin Vũ Trụ Hắc Ám

 • Soraka Hội Chuối Cả Nải

 • Blitzcrank Mũi Khoan Bóng Tối

 • Blitzcrank Mũi Khoan Ánh Sáng

 • Twisted Fate Ngự Lâm Quân

 • Nami Lốt Urf

 • Miss Fortune Thế Giới Ngầm

 • Soraka Thần Sứ

 • Nidalee Thần Sứ

 • Lee Sin Ma Sứ

 • Soraka Ma Sứ

 • Tryndamere Quan Vũ

 • Riven Long Kiếm

 • Nidalee Loạn Thế Anh Hùng

 • Sejuani Kỷ Hợi

 • K/DA Ahri

 • K/DA Akali

 • K/DA Evelynn

 • K/DA Kai'Sa

 • Nidalee Cung Sư Tử

 • Nami Cung Song Ngư

 • Skarner Cung Bọ Cạp

 • Anivia Chòm Thiên Nga

 • Varus Chòm Lạp Hộ

 • Sion Sương Đen

 • Anivia Sương Đen

 • Blitzcrank Trùm Phụ

 • Corki Giả Lập

 • Hecarim Giả Lập

 • Miss Fortune Giả Lập

 • Ezreal Giả Lập

 • Veigar Trùm Cuối

 • Kai'Sa Giả Lập

 • Mordekaiser Hắc Tinh

 • Shaco Hắc Tinh

 • Malphite Hắc Tinh

 • Karma Hắc Tinh

 • Xerath Hắc Tinh

 • Cho'Gath Hắc Tinh

 • Jarvan IV Hắc Tinh

 • Thresh Hắc Tinh

 • Poppy Vệ Binh Tinh Tú

 • Ezreal Vệ Binh Tinh Tú

 • Miss Fortune Vệ Binh Tinh Tú

 • Neeko Vệ Binh Tinh Tú

 • Jinx Vệ Binh Tinh tú

 • Rakan Vệ Binh Tinh Tú

 • Ahri Vệ Binh Tinh Tú

 • Soraka Vệ Binh Tinh Tú

 • Lulu Vệ Binh Tinh Tú

 • Janna Vệ Binh Tinh Tú

 • Syndra Vệ Binh Tinh Tú

 • Lux Vệ Binh Tinh Tú

 • Xayah Vệ Binh Tinh Tú

 • Jarvan IV Tiệc Bể Bơi

 • Taric Tiệc Bể Bơi

 • Lulu Tiệc Bể Bơi

 • Renekton Tiệc Bể Bơi

 • Gangplank Tiệc Bể Bơi

 • Lee Sin Tiệc Bể Bơi

 • Zoe Tiệc Bể Bơi

 • Draven Tiệc Bể Bơi

 • Fiora Tiệc Bể Bơi

 • Graves Tiệc Bể Bơi

 • Leona Tiệc Bể Bơi

 • Miss Fortune Tiệc Bể Bơi

 • Caitlyn Tiệc Bể Bơi

 • Xayah Uyên Ương

 • Ashe Mũi Tên Tình Ái

 • Orianna Quả Cầu Tình Ái

 • Sona Tiểu Tình Nhân

 • Vaynelentine

 • Ezreal Học Viện Chiến Binh

 • Ngộ Không Học Viện Chiến Binh

 • Garen Học Viện Chiến Binh

 • Yuumi Hiệu Trưởng Chiến Binh

 • Graves Hiệu Phó Chiến Binh

 • Lux Học Viện Chiến Binh

 • Jayce Học Viện Chiến Binh

 • Katarina Học Viện Chiến Binh

 • Yone Bá Vương Học Viện

 • Rumble Siêu Nhân Thiên Hà

 • Annie Siêu Nhân Thiên Hà

 • Gnar Siêu Nhân Thiên Hà

 • Kindred Siêu Nhân Thiên Ha

 • Ekko Nam Sinh Ngổ Ngáo

 • Darius Học Sinh Cá Biệt

 • Ahri Nữ Sinh Thanh Lịch

 • Vladimir Hội Trưởng Học Sinh

 • Skarner Cỗ Máy Chiến Đấu Alpha

 • Xerath Cỗ Máy Chiến Đấu

 • Urgot Cỗ Máy Chiến Đấu

 • Zac Cỗ Máy Chiến Đấu

 • Vel'Koz Cỗ Máy Chiến Đấu

 • Vel'Koz Hỏa Ngục

 • Karthus Hỏa Ngục

 • Kennen Hỏa Ngục

 • Sivir Thợ Săn Không Gian

 • Aatrox Ác Ma Không Gian

 • Yasuo Kiếm Khách Không Gian

 • Ziggs Kĩ Sư Không Gian

 • Kha'Zix Gián Điệp Không Gian

 • Jinx Siêu Quậy Không Gian

 • Kalista Toán Cướp Hắc Ám

 • Alistar Toán Cướp Hắc Ám

 • Xin Zhao Toán Cướp Hắc Ám

 • Kled Toán Cướp Hắc Ám

 • Camille Siêu Máy Tính

 • SKT T1 Vayne

 • SKT T1 Syndra

 • SKT T1 Jhin

 • SKT T1 Zyra

 • SKT T1 Zac

 • SKT T1 Nami

 • SKT T1 Azir

 • SSW Talon

 • iG Camille

 • iG Rakan

 • iG Fiora

 • TPA Shen

 • TPA Ezreal

 • Zyra Tiên Hắc Ám

 • Camille Tiên Hắc Ám

 • LeBlanc Tiên Hắc Ám

 • Morgana Tiên Hắc Ám

 • True Damage Qiyana

 • True Damage Yasuo

 • True Damage Ekko

 • True Damage Akali

 • Nautilus Phi Hành Gia

 • Teemo Phi Hành Gia

 • Poppy Phi Hành Gia

 • Bard Phi Hành Gia

 • Gragas Tổ Đội Quản Ngục

 • Jax Tổ Đội Quản Ngục

 • Twisted Fate Huyết Nguyệt

 • Talon Huyết Nguyệt

 • Kalista Huyết Nguyệt

 • Akali Huyết Nguyệt

 • Evelynn Huyết Nguyệt

 • Thresh Huyết Nguyệt

 • Aatrox Huyết Nguyệt

 • Zilean Huyết Nguyệt

 • Pyke Huyết Nguyệt

 • Jhin Huyết Nguyệt

 • Diana Đồ Long

 • Olaf Đồ Long

 • Vayne Đồ Long

 • Twitch Đồ Long

 • Braum Đồ Long

 • Trundle Đồ Long

 • Jarvan IV Đồ Long

 • Pantheon Đồ Long

 • Kha'Zix Máy Móc

 • Akali Hải Sản

 • Tristana Biệt Đội Omega

 • Braum Ông Già Tuyết

 • Veigar Biệt Đội Omega

 • Twitch Biệt Đội Omega

 • Pentakill Sona

 • Pentakill Kayle

 • Morgana Nguyệt Hồn

 • Galio Địa Ngục

 • Lee Sin Nốc Ao

 • Talon Huyền Kiếm

 • Zed Lôi Kiếm

 • riven thần kiếm

 • Malphite Bắc Cực

 • Lux Nữ Thần Vũ Trụ

 • Heimerdinger Ngoài Hành Tinh

 • Cassiopeia Bất Diệt

 • Lux Vũ Trụ Hủy Diệt

 • Kayle Thiên Sứ Công Nghệ

 • Jax Thần Trượng

 • Janna Dự Báo Thời Tiết

 • Mundo Hoàng Tử Đóng Băng

 • Jayce Giả Kim

 • Kassadin Đạo Tặc Vũ Trụ

 • Lee Sin Kiến Tạo

 • Ivern Siêu Sao Úp Rổ

 • Alistar Hậu Vệ

 • Ngạo Kiếm Riven

 • Morgana Khổng Tước Hoàng Hậu

 • Viktor Hội Tử Thần

 • Zed Hội Tử Thần

 • Rengar Thợ Săn Bóng Đêm

 • Fiora Phi Kiếm

 • Xin Zhao Mật Vụ

 • Sir Kled

 • Sylas Nguyệt Hồn

 • Ahri Thần Tượng Âm Nhạc

 • Ahri Bóng Đêm

 • Ryze Vệ Binh Sa Mạc

 • Rengar Ánh Sáng Tối Cao

 • Brand Hỏa Linh

 • Irelia Thánh Kiếm

 • Singed Ong Mật

 • Lee Sin Quyền Thái

 • Rengar Vệ Binh Sa Mạc

 • Graves Thế Giới Ngầm

 • Lulu Pháp Sư Vũ Trụ

 • Jarvan IV Lữ Bố

 • Annie ở Xứ Thần Tiên

 • Jinx Yêu Tinh Giáng Sinh

 • Anivia Nữ Hoàng Lễ Hội

 • Ahri Hàn Triều

 • Veigar Thần Rừng

 • Tahm Kench Thần Tài

 • Ivern Vua Kẹo

 • Hecarim Thần Rừng

 • Jayce Kháng Chiến

 • Yorick Hồ Quang

 • Alistar Vàng

 • Akali Y Tá

 • Leona Nhật Thực

 • Leona Nguyệt Thực

 • Garen Quân Đoàn Thép

 • Master Yi Kiếm Sĩ Vũ Tru

 • Nocturne Bất Diệt

 • Diana Hằng Nga

 • Meokai

 • Janna Vệ Binh Sa Mạc

 • Zyra Mẹ Rồng

 • Xin Zhao Hộ Vệ Vũ Trụ

 • Lux Quân Đoàn Thép

 • Swain Ngọa Long

 • Akali Nanh Bạc

 • Vladimir Hắc Thủy

 • Diana Hắc Thủy

 • Fiddlesticks Bí Ngô

 • Nidalee Phù Thủy

 • Miss Fortune Phù Thủy

 • Amumu Hoàng Tử Bí Ngô

 • Jinx Thợ Săn Xác Sống

 • Elise Phù Thủy

 • Morgana Phù Thủy

 • Bá Tước Kledula

 • Bá Tước Kassadin

 • Twisted Fate Âm Phủ

 • Nunu & Willump Thây Ma

 • Teemo Yêu Tinh Giáng Sinh

 • Syndra Ngày Tuyết Rơi

 • Gnar Ngày Tuyết Rơi

 • Ziggs Ngày Tuyết Rơi

 • Graves Ngày Tuyết Rơi

 • Singed Ngày Tuyết Rơi

 • Malzahar Ngày Tuyết Rơi

 • Evelynn Tango

 • Sejuani Kỵ Sĩ Poro

 • Veigar Santa Xấu Xa

 • Amumu Quà-trả-lại

 • Fiddlesticks Cây Kẹo Dễ Sợ

 • Katarina Cô Nàng Tuần Lộc

 • Ezreal Băng Giá

 • Santa Gragas

 • Sivir Bão Tuyết

 • Ezreal Thám Hiểm

 • Ezreal Át Bích

 • Jhin Cao Bồi

 • Ashe Cao Bồi

 • Yasuo Cao Bồi

 • Fiddlesticks Cướp Biển

 • Fiddlesticks Tiệc Bất Ngờ

 • Fizz Hư Không

 • Hồn Ma Gangplank

 • Gangplank Lão Tướng

 • Garen Biệt Kích

 • Gragas Du Côn

 • Gragas Siêu Cổ Động Viên

 • Gragas Hiệp Sĩ Say Rượu

 • Graves Vượt Ngục

 • Graves Thời Niên Thiếu

 • Hecarim Tử Thần

 • Heimerdinger Nám Mặt

 • Heimerdinger Độ Máy

 • Irelia Phi Công

 • Irelia Băng Kiếm

 • Janna Công Nghệ

 • Jarvan IV Biệt Kích

 • Jarvan IV Giáp Đen

 • Jax Du Côn

 • Jax Giữ Đền

 • Jayce Thanh Lịch

 • Kassadin Lễ Hội

 • Kassadin Biển Sâu

 • Kassadin Ngày Xưa

 • Katarina Chỉ Huy

 • Katarina Đánh Thuê

 • Kayle Lục Bảo

 • Kayle Chiến Thần

 • Kayle Phán Quyết

 • Kennen Karate

 • Kog'Maw Sâu Róm

 • LeBlanc Độc Ác

 • Lee Sin Cổ Điển

 • Lee Sin Thầy Dòng

 • Lee Tiểu Long

 • Leona Chiến Thần

 • Lissandra Kiếm Hậu

 • Lulu Độc Ác

 • Gnar Khủng Long Con

 • Malphite Rêu Phong

 • Malphite Hộ Pháp Không Gian

 • Malphite Nham Thạch

 • Malzahar Hoàng Tử Bóng Đêm

 • Maokai Cột Tổ

 • Maokai Than Củi

 • Amumu Suýt Hoa Vương

 • Master Yi Xứ Ionia

 • Miss Fortune Mật Vụ

 • Miss Fortune Đường Phố

 • Ngộ Không Bá Nhật

 • Ngộ Không Dung Nham

 • Ngộ Không Thương Thủ Thần Thánh

 • Chúa Tể Mordekaiser

 • Morgana Nướng Bánh

 • Nami Tiểu Long Ngư

 • Nami Thủy Thần

 • Nasus Ngân Hà

 • Nidalee Người Hầu

 • Nidalee Pha-ra-ông

 • Nidalee Thợ Săn

 • Nocturne Bóng Ma

 • Nunu & Willump Hủy Diệt

 • Pantheon Myrmidon

 • Amumu Tự Kỉ

 • Amumu Pha-ra-ông

 • Poppy Búp Bê

 • Poppy Búa Đỏ

 • Quinn Phượng Hoàng

 • Ninja Rammus

 • Rammus Vệ Binh Sa Mạc

 • Rek'Sai Bất Diệt

 • Renekton Ngân Hà

 • Renekton Chiến Tranh Cổ Ngữ

 • Ryze Pha Lê Đen

 • Shaco Ở Xứ Thần Tiên

 • Shaco Tâm Thần

 • Shaco Mặt Nạ

 • Shen Băng Giá

 • Shen Ngoại Khoa

 • Shenmurai

 • Shyvana Lửa Đen

 • Singed Cưỡi Sóng

 • Singed Bác Học Điên

 • Singed Cường Hóa

 • Singed Tai Họa

 • Skarner Vệ Binh Sa Mạc

 • Sona Đêm An Lành

 • Syndra Thủy Tộc Atlantis

 • Syndra Đầm Rô

 • Tahm Kench Vua Đầu Bếp

 • Taric Hồng Ngọc

 • Teemo Gấu Trúc

 • Tristana Hỏa Tiễn

 • Trundle Bóng Chày

 • Trundle Bãi Rác

 • Trundle Bảo An

 • Tryndamere Sơn Cước

 • Tryndamere Thổ Nhĩ Kỳ

 • Tryndamere Ác Mộng

 • Twisted Fate Bồi cơ

 • Urgot Cua Khổng Lồ

 • Varus Pha Lê Độc

 • Varus Hồ Quang

 • Vayne Hồ Quang

 • Veigar Quỷ Lùn

 • Nam Tước Von Veigar

 • Vi Găng Độ Neon

 • Vi Thanh Lịch

 • Viktor Người Máy

 • Viktor Mẫu Thử

 • Viktor Kẻ Sáng Tạo

 • Vladimir Đoạt Hồn

 • Volibear Bắc Cực

 • Volibear Đô Vật Sấm Sét

 • Warwick Bà Ngoại

 • Warwick Sói Lãnh Nguyên

 • Warwick Linh Cẩu

 • Xerath Vệ Binh Sa Mạc

 • Xin Zhao Chiến Thần

 • Yorick Đào Mỏ

 • Ziggs Bác Học Điên

 • Zilean Bay Bổng

 • Zyra Quỷ Ám

 • Draven Bình Luận Viên

 • Ziggs Ma Pháp Đại Sư

 • Illaoi Kháng Chiến

 • Zoe Thần Đồng Công Nghệ

 • Annie Gô-tích

 • Annie Quàng Khăn Đỏ

 • Annie Lửa Băng

 • Annie Gấu Trúc

 • Ashe Nữ Hoàng

 • Blitzcrank Đấm Bốc

 • Blitzcrank Xe Độ

 • Brand Tận Thế

 • Brand Du Côn

 • Braum Hộ Vệ Dũng Cảm

 • Caitlyn Cảnh Sát Trưởng

 • Caitlyn Săn Bắn

 • Caitlyn Bắc Cực

 • Cassiopeia Cao Quý

 • Quý Ông Cho'Gath

 • Corki Tay Chơi

 • Corki Long Chiến Cơ

 • Darius Vũ Khí Sinh Học

 • Diana Chiến Thần Bóng Tối

 • Draven Thợ Săn Quái Thú

 • Mundo Giám Đốc

 • Mundo Đao Phủ

 • Ekko Bão Cát

 • Sejuani Kị Sĩ Bình Minh

 • Karthus Hoàng Tử Tai Ương

 • Ornn Thần Sấm

 • Riot Kayle

 • Riot Girl Tristana

 • Twitch Trung Cổ

 • Warwick Xám

 • Gangplank Thuyền Trưởng

 • Vua Rammus

 • Aatrox Công Lý

 • Annie Sinh Nhật

 • Volibear Dị Giáo Ác Thần

 • Qiyana Lôi Kiếm

 • Annie

 • Olaf

 • Galio

 • Twisted Fate

 • Xin Zhao

 • Urgot

 • LeBlanc

 • Vladimir

 • Fiddlesticks

 • Kayle

 • Master Yi

 • Alistar

 • Ryze

 • Sion

 • Sivir

 • Soraka

 • Teemo

 • Tristana

 • Warwick

 • Nunu & Willump

 • Miss Fortune

 • Ashe

 • Tryndamere

 • Jax

 • Morgana

 • Zilean

 • Singed

 • Evelynn

 • Twitch

 • Karthus

 • Cho'Gath

 • Amumu

 • Rammus

 • Anivia

 • Shaco

 • Dr. Mundo

 • Sona

 • Kassadin

 • Irelia

 • Janna

 • Gangplank

 • Corki

 • Karma

 • Taric

 • Veigar

 • Trundle

 • Swain

 • Caitlyn

 • Blitzcrank

 • Malphite

 • Katarina

 • Nocturne

 • Maokai

 • Renekton

 • Jarvan IV

 • Elise

 • Orianna

 • Ngộ Không

 • Brand

 • Lee Sin

 • Vayne

 • Rumble

 • Cassiopeia

 • Skarner

 • Heimerdinger

 • Nasus

 • Nidalee

 • Udyr

 • Poppy

 • Gragas

 • Pantheon

 • Ezreal

 • Mordekaiser

 • Yorick

 • Akali

 • Kennen

 • Garen

 • Leona

 • Malzahar

 • Talon

 • Riven

 • Kog'Maw

 • Shen

 • Lux

 • Xerath

 • Shyvana

 • Ahri

 • Graves

 • Fizz

 • Volibear

 • Rengar

 • Varus

 • Nautilus

 • Viktor

 • Sejuani

 • Fiora

 • Ziggs

 • Lulu

 • Draven

 • Hecarim

 • Kha'Zix

 • Darius

 • Jayce

 • Lissandra

 • Diana

 • Quinn

 • Syndra

 • Aurelion Sol

 • Kayn

 • Zoe

 • Zyra

 • Kai'Sa

 • Seraphine

 • Gnar

 • Zac

 • Yasuo

 • Vel'Koz

 • Taliyah

 • Camille

 • Akshan

 • Bel'Veth

 • Braum

 • Jhin

 • Kindred

 • Zeri

 • Jinx

 • Tahm Kench

 • Viego

 • Senna

 • Lucian

 • Zed

 • Kled

 • Ekko

 • Qiyana

 • Vi

 • Aatrox

 • Nami

 • Azir

 • Yuumi

 • Samira

 • Thresh

 • Illaoi

 • Rek'Sai

 • Ivern

 • Kalista

 • Bard

 • Rakan

 • Xayah

 • Ornn

 • Sylas

 • Neeko

 • Aphelios

 • Rell

 • Pyke

 • Vex

 • Yone

 • Sett

 • Lillia

 • Gwen

 • Renata Glasc

 • Yasuo Long Kiếm Tí Nị 1*

 • Pengu Công Lý 3*

 • Cá Koi Hoàng Đế 3*

 • Thần Lộc Sứ Thanh Hoa 3*

 • Ossia Đơn Ca 3*

 • Ossia Nữ Hoàng Nhạc Pop 3*

 • Giáo Sư Shisa 3*

 • Tinh Linh Băng Giá 3*

 • Cánh Cụt Suy Vong 3*

 • Người Đá Chân Băng 3*

 • Chuột Chũi Phi Hành Gia 3*

 • Cáo Tiên Tịnh Hồn 3*

 • Melisma Nhịp Điệu Hắc Ám 3*

 • Cá Voi Hiểm Họa Không Gian 3*

 • DJ Ossia 3*

 • Hồn Ma Nguyệt Trảo 3*

 • Shisa Siêu Anh Hùng 3*

 • Ao Shin Hắc Tinh 3*

 • Bé Bọ Vò Vẽ 3*

 • Tiểu Tiên Cá 3*

 • Bé Bọ Ixtal 3*

 • Hiệp Sĩ Cánh Cụt Tịnh Hồn 3*

 • Shisa Người Tí Hon Xanh 3*

 • Tinh Linh Gai Đỏ 3*

 • Thần Lộc Kẹo Ngọt 3*

 • Hiệp Sĩ Cánh Cụt K/DA ALL OUT 3*

 • Hiệp Sĩ Cánh Cụt Pengu 3*

 • Fuwa Thần Tài 3*

 • Thần Lộc Bão Tuyết 3*

 • Cáo Tiên U Hồn 3*

 • Bạch Tuộc Vũ Trụ 3*

 • Chuột Chũi Vụng Về 3*

 • Bạch Tuộc Du Hành 3*

 • Bạch Tuộc Hiểm Họa Không Gian 3*

 • Hiệp Sĩ Cú Darkin 3*

 • Ossia Bùng Nổ 3*

 • Shisa Pháo Hoa 3*

 • Choncc Ngưu Ma Vương 3*

 • Dango Vua Đồ Ngọt 3*

 • Quái Sừng Cục Đường 3*

 • DJ QiQi 3*

 • QiQi Đơn Ca 3*

 • Cánh Bạc Lạc Lối 3*

 • Kỳ Lân Giả Lập 3*

 • Melisma Thần Đồng 3*

 • Melisma Phá Cách 3*

 • QiQi Phá Cách 3*

 • Cánh Bạc Hoa Hồng 3*

 • Kỳ Lân Kẹo Ngọt 3*

 • Shisa 3*

 • Quái Sừng Ngân Giác 3*

 • Hiệp Sĩ Cú Thiên Hà 3*

 • Melisma Nữ Hoàng Nhạc Pop 3*

 • Cánh Bạc Vệ Binh Tinh Tú 3*

 • Ossia Thần Đồng 3*

 • Thủy Thần Biệt Đội Siêu Đẳng 1*

 • Fenroar Sa Mạc 1*

 • Cá Koi Hoàng Đế 1*

 • Prancie Cuồng Long 1*

 • Bungo Hoa Hồng 1*

 • Prancie Băng Giá 1*

 • Whisker 1*

 • Grizzle Vệ Binh Tinh Tú 1*

 • Gà Máy Vệ Binh Tinh Tú 1*

 • Whisker Vệ Binh Tinh Tú 1*

 • Bungo Ngọc Long 1*

 • Bungo Ong Mật 1*

 • Bé Bọ Sinh Nhật 1*

 • Ossia Múa Rồng 1*

 • Gà Máy Vệ Binh Tinh Tú 2*

 • Ossia Múa Rồng 2*

 • Cá Koi Hoàng Đế 2*

 • Bạch Tuộc Ngọt Ngào 2*

 • Ossia Bùng Nổ 2*

 • Bé Bọ Vò Vẽ 2*

 • Quái Sừng Ngân Giác 2*

 • Poggles Biển Sâu 2*

 • Burno Kẹo Ngọt 2*

 • Cánh Bạc Hoa Hồng 2*

 • Ao Shin Hắc Tinh 2*

 • Hiệp Sĩ Cánh Cụt Pengu 2*

 • Bạch Tuộc Hiểm Họa Không Gian 2*

 • QiQi Đơn Ca 2*

 • QiQi Phá Cách 2*

 • Ao Shin 2*

 • DJ QiQi 2*

 • Melisma Thần Đồng 2*

 • QiQi Nữ Hoàng Bass 2*

 • Quái Sừng Cục Đường 2*

 • Cá Voi Vũ Trụ 2*

 • Người Đá Sương Đen 2*

 • Cáo Tiên U Hồn 2*

 • Chuột Nhanh Nhạy Nhẫn Giả 2*

 • Chuột Chũi Vụng Về 2*

 • Chuột Chũi Thiết Giáp 2*

 • Fuwa Pháo Hoa 2*

 • Chuột Chũi Mũi Mềm 2*

 • Choncc Ngưu Ma Vương 2*

 • Tinh Linh Cổ Ngữ 2*

 • Fuwa Thần Tài 2*

 • Dango Vua Đồ Ngọt 2*

 • Choncc Bình Thiên Đại Thánh 2*

 • Chuột Chũi Chiến Trường 2*

 • Chuột Chũi Phi Hành Gia 2*

 • Bé Bọ Ixtal 2*

 • Cáo Tiên Tịnh Hồn 2*

 • Cá Voi Hiểm Họa Không Gian 2*

 • Cánh Bạc Vệ Binh Tinh Tú 2*

 • Cánh Bạc Lạc Lối 2*

 • Bạch Tuộc Du Hành 2*

 • Gà Máy Hóa Kỹ 2*

 • Bạch Tuộc Vũ Trụ 2*

 • Bé Bọ Sa Mạc 2*

 • Thạch Dẻo Nóng Bỏng 2*

 • Hồn Ma Lửa 2*

 • Thần Lộc Sứ Thanh Hoa 2*

 • Kỳ Lân Tinh Thể 2*

 • Cánh Cụt Suy Vong 2*

 • Hồn Ma Mặt Nạ 2*

 • Hồn Ma Độc 2*

 • Thần Lộc Kẹo Ngọt 2*

 • Giáo Sư Shisa 2*

 • Thần Lộc Bão Tuyết 2*

 • Rùa Ngọc Thạch 2*

 • Hiệp Sĩ Cánh Cụt K/DA ALL OUT 2*

 • Hiệp Sĩ Cánh Cụt Hoa Anh Đào 2*

 • Hiệp Sĩ Cú Thiên Hà 2*

 • Kỳ Lân Giả Lập 2*

 • Pengu Công Lý 2*

 • Melisma Phá Cách 2*

 • Hiệp Sĩ Cú Darkin 2*

 • Hộ Vệ Hắc Ngọc 2*

 • Hiệp Sĩ Cánh Cụt Tịnh Hồn 2*

 • Hiệp Sĩ Cú Rừng Sâu 2*

 • Hồn Ma Nguyệt Trảo 2*

 • Ossia Đơn Ca 2*

 • Ossia Thần Đồng 2*

 • Tinh Linh Gai Đỏ 2*

 • Tiên Linh Linh Siêu Cay 2*

 • Tiên Linh Linh Tiên Cá 2*

 • Melisma Nữ Hoàng Nhạc Pop 2*

 • Melisma Nhịp Điệu Hắc Ám 2*

 • Người Đá Chân Băng 2*

 • DJ Ossia 2*

 • Ossia Nữ Hoàng Nhạc Pop 2*

 • Umbra Sương Đen 2*

 • Tiểu Tiên Cá 2*

 • Shisa Người Tí Hon Xanh 2*

 • Kỳ Lân Kẹo Ngọt 2*

 • Shisa Pháo Hoa 2*

 • Shisa 2*

 • Tinh Linh Băng Giá 2*

 • Umbra Thanh Long 2*

 • Shisa Siêu Anh Hùng 2*

 • Hiệp Sĩ Cú Bảo Thạch 2*

 • Umbra 2*

 • Dango Dâu Tây Xanh 1*

 • Gà Máy Hóa Kỹ 1*

 • Hiệp Sĩ Cú Rừng Sâu 1*

 • Dango Vua Đồ Ngọt 1*

 • Pengu Công Lý 1*

 • Hiệp Sĩ Cánh Cụt Tịnh Hồn 1*

 • Gà Máy Quân Đoàn 1*

 • Hiệp Sĩ Cánh Cụt Hoa Anh Đào 1*

 • Hiệp Sĩ Cánh Cụt K/DA POP/STARS 1*

 • Hiệp Sĩ Cú Bảo Thạch 1*

 • Người Đá Quân Đoàn 1*

 • Kỳ Lân Kẹo Ngọt 1*

 • Người Đá Công Nghệ 1*

 • Cá Voi Thiên Hà 1*

 • Hiệp Sĩ Cú Thiên Hà 1*

 • Fuwa Thần Tài 1*

 • Hiệp Sĩ Cú Darkin 1*

 • Dango Kẹo Cao Su 1*

 • Fuwa Pháo Hoa 1*

 • Hiệp Sĩ Cánh Cụt U Hồn 1*

 • Ao Shin Ngàn Tuổi 1*

 • Hồn Ma Vệ Binh 1*

 • Kỳ Lân Tinh Thể 1*

 • Cáo Tiên Sương Khói 1*

 • Cáo Tiên Hoang Dã 1*

 • Cáo Tiên U Hồn 1*

 • Hiệp Sĩ Cú Vũ Trụ 1*

 • Hồn Ma Nguyệt Trảo 1*

 • Hồn Ma Vật Chất Tối 1*

 • Hồn Ma Đại Vinh Quang 1*

 • Hiệp Sĩ Cánh Cụt Chíp Chíp 1*

 • Hiệp Sĩ Cánh Cụt K/DA ALL OUT 1*

 • Hiệp Sĩ Cánh Cụt Chúa Quạ 1*

 • Hiệp Sĩ Cánh Cụt Pengu 1*

 • Cánh Cụt Suy Vong 1*

 • Hộ Vệ Đá Quý 1*

 • Hồn Ma Vinh Quang 1*

 • Hộ Vệ Hắc Ngọc 1*

 • Cáo Tiên Tịnh Hồn 1*

 • Kỳ Lân Sương Đen 1*

 • Cáo Tiên Huyền Ảo 1*

 • Kỳ Lân K/DA ALL OUT 1*

 • Kỳ Lân Giả Lập 1*

 • Melisma U Hồn 1*

 • Melisma Phá Cách 1*

 • Kỳ Nhông Thanh Long 1*

 • Cánh Bạc Vinh Quang 1*

 • Kỳ Nhông Công Nghệ 1*

 • Cánh Bạc Lạc Lối 1*

 • Melisma Nữ Hoàng Nhạc Pop 1*

 • Cánh Bạc Nhiệt Đới 1*

 • DJ Melisma 1*

 • Melisma Tịnh Hồn 1*

 • Melisma Nhịp Điệu Hắc Ám 1*

 • Melisma Thần Đồng 1*

 • Cánh Bạc Hoa Hồng 1*

 • Cánh Bạc Demacia 1*

 • Cánh Bạc Bình Minh 1*

 • Cánh Bạc Vệ Binh Tinh Tú 1*

 • Người Đá Vệ Binh 1*

 • Người Đá Sương Đen 1*

 • Chuột Chũi Thiết Giáp 1*

 • Ossia Nữ Hoàng Nhạc Pop 1*

 • Cá Voi Cổ Đại 1*

 • Ossia Đơn Ca 1*

 • Cá Voi Hiểm Họa Không Gian 1*

 • Người Đá Chân Băng 1*

 • Cá Voi Vũ Trụ 1*

 • Ossia Bùng Nổ 1*

 • Chuột Chũi Hỗn Loạn 1*

 • Chuột Chũi Phi Hành Gia 1*

 • Kỳ Nhông 1*

 • Ossia Thần Đồng 1*

 • Chuột Nhanh Nhạy Nhẫn Giả 1*

 • Chuột Chũi Chiến Trường 1*

 • Chuột Chũi Vụng Về 1*

 • DJ Ossia 1*

 • Poggles Biển Sâu 1*

 • Cáo Tiên K/DA POP/STARS 1*

 • QiQi Nữ Hoàng Bass 1*

 • Quái Sừng Cục Đường 1*

 • Shisa Người Tí Hon Xanh 1*

 • Bạch Tuộc Ngọt Ngào 1*

 • Rùa Ngọc Thạch 1*

 • Thủy Thần 1*

 • Bạch Tuộc Trái Cây 1*

 • Bạch Tuộc Cao Bồi 1*

 • QiQi Đơn Ca 1*

 • Tiên Linh Linh Vinh Quang 1*

 • Thủy Thần Bồn Tắm Hơi 1*

 • Thạch Dẻo Âm Nhạc 1*

 • Tiên Linh Linh Siêu Cay 1*

 • Thủy Thần Trứng Rồng 1*

 • Tiên Linh Linh Tiên Cá 1*

 • Tiểu Tiên Cá 1*

 • Tiên Linh Linh Hóa Hình 1*

 • Thủy Thần Arcane 1*

 • Thủy Thần Ánh Sáng 1*

 • Bạch Tuộc Vũ Trụ 1*

 • QiQi Thần Đồng 1*

 • Rùa Mê Hoặc 1*

 • Bạch Tuộc Du Hành 1*

 • Bạch Tuộc Hiểm Họa Không Gian 1*

 • Shisa 1*

 • Quái Sừng Ngân Giác 1*

 • Rùa Hoa Hồng 1*

 • Chuột Chũi Mũi Mềm 1*

 • Rùa Lễ Hội 1*

 • Rùa Thủy Triều 1*

 • Quái Sừng Lãnh Nguyên 1*

 • QiQi Phá Cách 1*

 • Choncc Bình Thiên Đại Thánh 1*

 • Bạch Tuộc K/DA ALL OUT 1*

 • Choncc Ngưu Ma Vương 1*

 • Shisa Siêu Anh Hùng 1*

 • Choncc 1*

 • DJ QiQi 1*

 • Quái Sừng Dung Nham 1*

 • Tinh Linh Hoa Đào 1*

 • Tinh Linh Bánh Sinh Nhật 1*

 • Ao Shin Hắc Tinh 1*

 • Tinh Linh Sương Đen 1*

 • Tinh Linh Băng Giá 1*

 • Giáo Sư Shisa 1*

 • Bé Bọ Quân Đoàn 1*

 • Ao Shin 1*

 • Thần Lộc Sương Đen 1*

 • Thần Lộc Sứ Thanh Hoa 1*

 • Cáo Tiên K/DA ALL OUT 1*

 • Hồn Ma Mặt Nạ 1*

 • Hồn Ma Lửa 1*

 • Hồn Ma Độc 1*

 • Hộ Vệ Vinh Quang 1*

 • Tinh Linh Hạt Giống 1*

 • Tinh Linh Cổ Ngữ 1*

 • Hộ Vệ Oai Hùng 1*

 • Hộ Vệ Đại Vinh Quang 1*

 • Bé Bọ Ixtal 1*

 • Thủy Thần Hỏa Ngục 1*

 • Thủy Thần Ngọc Đế 1*

 • Umbra Sương Đen 1*

 • Umbra 1*

 • Thủy Thần Ngoài Hành Tinh 1*

 • Umbra Huyết Nguyệt 1*

 • Tiểu Tiên Cá Thạch Ngọt 1*

 • Umbra Hỗn Loạn 1*

 • Thủy Thần Vệ Binh Tinh Tú 1*

 • Umbra Thanh Long 1*

 • Thần Lộc Kẹo Ngọt 1*

 • Burno Kẹo Ngọt 1*

 • Bé Bọ Vò Vẽ 1*

 • Shisa Pháo Hoa 1*

 • Bé Bọ Sa Mạc 1*

 • Tinh Linh Gai Đỏ 1*

 • Thủy Thần Sủi Cảo 1*

 • Bé Bọ Vệ Binh 1*

 • Thần Lộc Bão Tuyết 1*

 • Graves Vinh Quang

 • Graves Vinh Quang

 • Kha'Zix Máy Móc

 • Hecarim Cao Bồi

 • Ahri Thần Tượng Âm Nhạc

 • Meo-kai

 • Corki Giả Lập

 • Kennen Hỏa Ngục

 • Kennen Hỏa Ngục

 • Zac

 • Bá Tước Kledula

 • Bá Tước Kledula

 • K'Sante Bóng Ma Hỏa Ảnh

 • Yuumi Hiệu Trưởng Chiến Binh

 • Lucian Cao Bồi

 • Vel'Koz Hỏa Ngục

 • Vel'Koz Hỏa Ngục

 • Braum Đồ Long

 • Braum Đồ Long

 • Ashe Cao Bồi

 • SIÊU PHẨM: Warwick

 • Ashe Cao Bồi

 • Ashe Cao Bồi

 • SIÊU PHẨM: Warwick

 • Sion Người Máy Biến Hình

 • Alistar Bò Sữa

 • Warwick Xám

 • Sivir Huyết Nguyệt

 • Ashe Cao Bồi

 • Cho'Gath Cỗ Máy Hủy Diệt

 • Cho'Gath Cỗ Máy Hủy Diệt

 • Gangplank Tiệc Bể Bơi

 • Irelia Băng Kiếm

 • Karthus Hỏa Ngục

 • Twitch Trung Cổ

 • Twitch Trung Cổ

 • Karthus Hỏa Ngục

 • Twitch Trung Cổ

 • Acc #165493
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 162 - Còn 98864 THXTrang Phục: 568Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 37
  2.500.000 đ CARD 2.000.000 đ ATM
 • Acc #165434
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 162 - Còn 90679 THXTrang Phục: 529Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 85
  2.500.000 đ CARD 2.000.000 đ ATM
 • Acc #164396
  Rank Đơn: Bạch Kim IVKhung: Bạch kimTướng: 162 - Còn 90557 THXTrang Phục: 520Rank ĐTCL: Đồng IIILinh Thú: 74
  2.500.000 đ CARD 2.000.000 đ ATM
 • Acc #161458
  Rank Đơn: Kim Cương IIKhung: Bạch kimTướng: 161 - Còn 56424 THXTrang Phục: 528Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 7
  2.500.000 đ CARD 2.000.000 đ ATM
 • Acc #159440
  Rank Đơn: Vàng IVKhung: VàngTướng: 161 - Còn 12785 THXTrang Phục: 528Rank ĐTCL: Bạc ILinh Thú: 92
  2.500.000 đ CARD 2.000.000 đ ATM
 • Acc #155236
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 160 - Còn 9074 THXTrang Phục: 557Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 131
  2.500.000 đ CARD 2.000.000 đ ATM
 • Acc #155006
  Rank Đơn: Bạc IIIKhung: BạcTướng: 161 - Còn 85266 THXTrang Phục: 523Rank ĐTCL: Đồng ILinh Thú: 115
  2.500.000 đ CARD 2.000.000 đ ATM
 • Acc #154795
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 161 - Còn 23368 THXTrang Phục: 519Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 20
  2.500.000 đ CARD 2.000.000 đ ATM