chat fb start
chat FB end

Acc #165905: Khung Chưa có khung - Rank Chưa Rank

Chưởng lực

 • Chưởng Mặc Định 1*

Sàn đấu

 • Sân Đấu Mặc Định 0*

 • Fiora Ngự Lâm Quân

 • Lux Phù Thủy

 • Annie

 • Twisted Fate

 • Master Yi

 • Soraka

 • Tristana

 • Ashe

 • Morgana

 • Veigar

 • Katarina

 • Garen

 • Lux

 • Varus

 • Fiora

 • Jinx

 • Lucian

 • Kalista