Acc #16813: Khung Chưa có khung - Rank Chưa Rank

 • Amumu Pha-ra-ông

 • Xin Zhao Giác Đấu

 • Annie

 • Twisted Fate

 • Xin Zhao

 • Kayle

 • Master Yi

 • Ryze

 • Sion

 • Sivir

 • Soraka

 • Teemo

 • Tristana

 • Warwick

 • Nunu

 • Ashe

 • Tryndamere

 • Amumu

 • Veigar

 • Malphite

 • Nasus

 • Poppy

 • Garen

 • Yasuo

 • Acc #24483
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 19Skin: 5Ngọc: 2
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #24141
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 19Skin: 5Ngọc: 2
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #24106
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 34Skin: 5Ngọc: 2
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #24062
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 43Skin: 4Ngọc: 2
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #23995
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 45Skin: 6Ngọc: 2
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #23989
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 33Skin: 9Ngọc: 2
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #23928
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 37Skin: 7Ngọc: 2
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #23919
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 38Skin: 5Ngọc: 2
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM