Acc #16813: Khung Chưa có khung - Rank Chưa Rank

 • Amumu Pha-ra-ông

 • Xin Zhao Giác Đấu

 • Annie

 • Twisted Fate

 • Xin Zhao

 • Kayle

 • Master Yi

 • Ryze

 • Sion

 • Sivir

 • Soraka

 • Teemo

 • Tristana

 • Warwick

 • Nunu

 • Ashe

 • Tryndamere

 • Amumu

 • Veigar

 • Malphite

 • Nasus

 • Poppy

 • Garen

 • Yasuo

 • Acc #15376
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 30Skin: 4Ngọc: 3
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #15345
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 47Skin: 5Ngọc: 3
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #15340
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 55Skin: 5Ngọc: 3
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #15338
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 72Skin: 5Ngọc: 3
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #15318
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 57Skin: 4Ngọc: 3
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #15287
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 65Skin: 3Ngọc: 3
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #15275
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 34Skin: 4Ngọc: 2
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #15265
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 29Skin: 8Ngọc: 2
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM