Acc #24453: Khung Chưa có khung - Rank Chưa Rank

 • Sivir Vinh Quang

 • Sivir Tổ Đội Quản Ngục

 • Annie Hoa Hậu

 • Caitlyn Du Kích

 • Caitlyn Nguyệt Hồn

 • Evelynn Cạy Két

 • Fizz Lãnh Nguyên

 • Kayle Phán Quyết

 • Riot Kayle

 • Vua Rammus

 • Acc #31139
  Khung: VàngRank: Bạc IVTướng: 94Skin: 23Ngọc: 2
  350.000 đ CARD 280.000 đ ATM