Acc #29346: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Garen Huyết Kiếm

 • Xin Zhao

 • Master Yi

 • Ryze

 • Warwick

 • Ashe

 • Tryndamere

 • Cho'Gath

 • Janna

 • Brand

 • Lee Sin

 • Nasus

 • Udyr

 • Garen

 • Graves

 • Hecarim

 • Yasuo