Acc #29347: Khung Chưa có khung - Rank Vàng V

 • Master Yi Xứ Ionia

 • Alistar

 • Annie

 • Ashe

 • Cho'Gath

 • Fizz

 • Garen

 • Graves

 • Jax

 • Kayle

 • Kayn

 • Malphite

 • Master Yi

 • Nasus

 • Nunu

 • Ornn

 • Poppy

 • Riven

 • Ryze

 • Sivir

 • Soraka

 • Talon

 • Teemo

 • Twisted Fate

 • Veigar

 • Warwick

 • Acc #37336 Ma kiem
  Khung: Chưa có khungRank: Đồng ITướng: Skin: 0Ngọc: 2
  120.000 đ CARD 96.000 đ ATM
 • Acc #37333
  Khung: Chưa có khungRank: Bạc ITướng: Skin: 0Ngọc: 1
  120.000 đ CARD 96.000 đ ATM
 • Acc #34557
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 40Skin: 9Ngọc: 2
  120.000 đ CARD 96.000 đ ATM
 • Acc #34152
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 31Skin: 9Ngọc: 2
  120.000 đ CARD 96.000 đ ATM
 • Acc #34083
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 36Skin: 8Ngọc: 2
  120.000 đ CARD 96.000 đ ATM
 • Acc #34018
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 37Skin: 10Ngọc: 2
  120.000 đ CARD 96.000 đ ATM
 • Acc #33933
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 53Skin: 17Ngọc: 2
  120.000 đ CARD 96.000 đ ATM
 • Acc #33475
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 42Skin: 9Ngọc: 3
  120.000 đ CARD 96.000 đ ATM